Sesyon kestyon dan Lasanble Nasyonal-Minis Laporte i donn detay lo bann diferan polisi


06-October-2012

Sa a permet travayer Lizin Ton (IOT) ganny zot benefis apre 5-an dan lanplwa kontinyel.

Sete manm elekte pour distrik Baie Lazare, Onorab Wilby Lucas, ki ti demann sa kestyon Minis pour Finans, Komers ek Lenvestisman, Pierre Laporte.

Msye Laporte ti dir ki pour le moman son minister pa pe vwar nesesite pour amann sa lalwa me i annan plis konsiltasyon ki kapab ganny fer ant bann partener dan sa lendistri osi byen ki Minister Lanplwa ek Resours Imen.

I ti azoute ki si i annan nesesite e ki lanvironnman i sanze e ki sa lalwa i demann ganny amande sa pou ganny fer, me pour le moman i annan ase proteksyon pour bann travayer.

Msye Laporte ti fer resorti ki pour gouvernman, byennet bann travayer i en laspe ki fondamantal.

I ti osi reponn kestyon demande par manm elekte pour distrik Takamaka, Onorab Alderic Bristol, ki ti pe rod plis lenformasyon lo polisi sa minister kot i konsern donn laysenns en etranze pour fonksyonn konman pti ou mwayen kontrakter pour fer travay konstriksyon isi Sesel.

Dan son repons, Msye Laporte ti dekri bann diferan kategori laysenns ki egziste, e dekri ki bann louvraz e proze zot annan drwa fer e bann kategori ki ouver pour bann etranze e kontrakter lokal, ensi ki bann kategori ki zis pour bann Seselwa.

Dapre lalwa licensing, laysenns pour kontrakter i ganny kategorize dan kat kategori. Pour kategori klas enn ek de, etranze i kalifye pour ganny laysenns. Sa de kategori i ouver pour Seselwa e etranze egalman me pour kategori trwa ek kat, sa de kategori laysenns i rezerve pour Seselwa selman.

Kategori enn i normalman pour bann gran kontrakter ki asiste dan konstriksyon bann batiman plizyer letaz, ek lezot konstriksyon. Anba zot laysenns, zot osi kapab fer bann pti recreational landscaping work.

Bann kontrakter dan kategori de i normalman konstri batiman de letaz e osi fer bann renovasyon lo sa bann batiman.
Kategori trwa i annan laysenns pour konstrir bann lakaz ek batiman en letaz selman e pour osi fer renovasyon lo bann batiman ki tonm dan sa kategori.

Kontrakter dan kategori kat i annan laysenns pour selman fer bann pti louvraz konstriksyon lo en nivo pli ba e pa pour konstrir batiman. Zot osi kapab fer renovasyon lo bann batiman en letaz e osi asiste dan travay landscaping ki osi enkli miray, baro pa pli o ki 1.2 met.

Msye Laporte ti dir ki i osi annan bann kontrakter ki tonm dan kategori temporary presence, e zot ganny laysenns pour fer en louvraz spesifik parey en lotel ou en batiman. E ler konstriksyon pour sa proze spesifik i konplete, zot laysenns i ekspire.

Onorab Kevin Vidot, manm elekte pour distrik English River, ti osi demann en kestyon an relasyon avek bann mezir ki Minister Finans, Komers ek Lenvestiman pe pran kont bann kontrakter malonnet.

Msye Laporte ti koz lo en seri mezir ki deza anplas pour konbat sa bann move pratik. I ti koz lo bann mekanizm ki deza anplas tel ki Consumer Protection Act.

Fair Trading Commission (FTC) i osi annan en rol tre enportan pour zwe e minis ti dir ki son minister pou ranforsi travay sa komisyon pour fer sa ki neseser pour ki FTC i ganny plis resours finansyel e imen pour kapab fer zot bann lenvestigasyon pli vit e dan en fason pli efikas.

I ti azoute ki son minister pe travay pli pre avek Lotorite Planing pour ki zot a kapab ganny plis sipor e resours pour vizit bann sit e detekte defo dan louvraz o pli vit posib.

Seychelles Licensing Authority (SLA) i osi pe travay etrwatman avek FTC vi ki i annan pouvwar pour sispann ouswa kennsel laysenns bann kontrakter ki ganny trouve koupab dan bann tel lensidan, depandan lo son gravite.

Minis Laporte ti dir ki son minister pe osi konsider rekomandasyon SLA pour lo bann lanmann ki bann kontrakter diferan klas i bezwen peye apre ki zot in ganny trouve koupab pour en lofans anba lalwa Licensing.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *