En gran lafoul krwayan i asiste lanmes louvertir Lannen Lafwa


13-October-2012

    
Monsenyer Wiehe pe adres kongregasyon pandan lanmes Zedi 

Lannen Lafwa, deklare par Lepap Benoit XVI, i apartir le 11 Oktob 2012 ziska le 24 Novanm 2013, zour lafet Kris Rwa.
Katolik sorti partou dan pei ti’n byen boner ranpli katedral zisteman pour manifeste zot lafwa. Sa lanmes ti prezide par Levek Denis Wiehe, asiste par bann lezot pret dyosez.

«Lafwa, kisisa lafwa?» Monsenyer  Wiehe ti demande o konmansman son lomeli.
«Lafwa se fer konfyans Bon Dye. Met nou konfyans dan li e krwar dan li antyerman. Se sa ki tou kretyen pe ganny apele pour fer pandan sa Lannen Lafwa,» Monsenyer ti dir.

I ti fer remarke ki Lannen lafwa in ouver en laport lo semen ver Kris, en laport kot nou menm nou bezwen swazir si nou pou rantre ou non.

«I pa fasil pour konvertir e pas par laport lafwa. Laport pour lanmizman i gran e larz me laport ver konversyon i pti e etrwat,» Monsenyer ti dir.

«Alors pandan sa lannen nou pe ganny apele pour fer en  pli gran zefor personnel pour ranforsi nou lafwa  pour ki nou kapab konn Bon Dye pli byen e konpran son lanmour,» Monsenyer in demann tou krwayan.

Monsenyer i dir ki pandan sa lannen i pou en letan pour nou selebre grander nou lafwa me i pou osi en letan kot nou pe osi ganny apele pour revwar fason nou pe viv nou lafwa e konverti nou, renouvle sa lafwa ki nou annan e dekouver labote e boner viv avek Zezi Kri dan nou lavi e osi pour esey konpran nou lafwa dan en fason pli profon.

Monsenyer Wiehe in dir ki pandan sa lannen pou annan plizyer aktivite dan dyosez e bann gran lafet parey Lafet Limakile Konsepsyon pou ganny selebre avek plis lanpler, konsekrasyon en nouvo legliz byento Anse Aux Pins pour en moman gran pelerinaz lafwa, lafet Sakre Ker, lafet La Vyerz Mari  lannen prosenn La Digue, tousala pou bann lokazyon pour selebre bann gran manifestasyon lafwa.

Pandan Lannen Lafwa, legliz in osi etabli bann priyorite pastoral dan dyosez e sa i enkli promosyon e formasyon bann laik dan legliz e travay avek lafanmir.

Pandan sa lannen levek pe demann sak parwas, mouvman e kominote pour fer en progranm lo bann diferan aktivite ki zot kapab organize pour ki bann manm e kominote a kapab konpran pli byen zot lafwa.

Monsenyer i dir ki legliz in fer bokou progre pandan bann lannen ki’n pase. Legliz in vin pli ouver e bann krwayan zot annan en lot mannyer selebre zot lafwa e i gou ler nou tou nou kapab sant ansanm bann sanson dan nou lalang Kreol, i ti fer resorti.

«Nou tou nou bezwen fer bann partaz Levanzil dan nou kominote e mouvman e koz avek lezot dimoun lo Zezi Kri. Sa i ava en fason pour fer zot osi dekouver e viv zot lafwa pandan sa lannen spesyal.

« Annou mars ansanm e atrap lanmen kanmarad pandan sa Lannen Lafwa. Zezi pe akonpanny nou,» Monsenyer i dir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *