Konvansyon Anyel Parti Nasyonal Sesel-SNP i dir ‘lopozisyon’ in pare pour eleksyon


15-October-2012

   
Msye Ramkalawan pe adres konvansyon

Prezan kot sa rankont ti bann manm komite egzekitif SNP, osi byen ki dirizan Parti Demokratik Ralph Volcère e kandida prezidansyel dan dernyen eleksyon Philippe Boullée ki ti adres bann siporter. Tenm sa konvansyon ti «SNP – Parti ki defann Seselwa».

De parmi sa set rezolisyon ki ti pase i ki i bezwen annan en deba televize pandan eleksyon prezidansyel e ki ‘lopozisyon’ i ini pandan prosen eleksyon.

Msye Ramkalawan ti dir ki «’lopozisyon’ nepli divize, me ki i form sa lalyans pour anmenn sa sanzman ki nou anvi dan Sesel. Mon remersye Msye Volcère ek Msye Boullée pour sa kolaborasyon. Ozordi nou kapap travay ansanm parey nou ti konmanse 1-an pase.

«Letan Public Order Act pou pase, dimoun pou kapab eksprim zot lekor mannyer zot anvi san lafreyer. Atraver miting piblik nou pou pas bann mesaz,» Msye Ramkalawan ti dir.

I ti azoute ki i nepli letan pour ‘lopozisyon’ divize e ki ozordi i annan zonm ek fanm ki kapab anmenn Sesel devan.

Apre ki sekreter Nicholas Prea ek trezorye Brian Julie ti’n prezant zot rapor, manm egzekitif parti Bernard Georges ti koz lo rol ‘lopozisyon’ ki, premyerman, met okler defayans gouvernman, e dezyenmman prepar li pour ranplas gouvernman.

«Konman en ‘lopozisyon’, SNP in fer en travay egzanpler dan Sesel. In arive fer gouvernman fer en kantite sanzman dan pei. Me SNP pa’n arive akonpli son dezyenm lobzektif, e sa se vin opouvwar.
Sel fason pour SNP ariv opouvwar se par reform elektoral e lalyans dan ‘lopozisyon’ pe travay pour anmenm sa bann reform. Se pour sa rezon ki nou ti boykot eleksyon parlmanter lannen pase e nou ti deside travay andeor sistenm. ‘Lopozisyon’ i pli for ki avan e nou pou arive atenn nou dezyenm lobzektif pandan prosen eleksyon prezidansyel,» M. Georges ti dir.

Msye Boullée ti dir ki i «napa okenn dout ki ‘lopozisyon’ i tre for».
Msye Boullée ti azoute ki «si sa zenerasyon ki la pa fer sanzman i pou difisil pour nouvo zenerasyon fer li.»

Msye Volcère osi ti koz lo lafors ‘lopozisyon’ e i ti dir ki «nou prezans – Msye Boullée ek mwan -- dan sa konvansyon i montre ki sa lalyans i vivan.»

I ti azoute ki lannen prosenn pou fer 20-an depi ki en sistenm miltiparti ti ganny re-entrodwir dan Sesel, me ki « vre lademokrasi pa ankor anzandre dan nou pei ».

Not editer : Menm si sa mo ‘lopozisyon’ in ganny servi dan sa konvansyon sa pa merit ganny konfonn e i napa nanryen pour fer avek Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Msye David Pierre, ki osi dirizan Mouvman Demokratik Popiler (PDM)

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *