1.7 milyon roupi pour enstal baryer sekirite lo bann semen sa lannen


24-October-2012

Minis responsab pour Zafer Enteryer ek Transpor Joel Morgan ti fer sa deklarasyon dan Lasanble Nasyonal yer an repons en kestyon par dirizan lopozisyon dan Lasanble Nasyonal David Pierre.

Msye Pierre ti anvi konn kriter ki servi pour enstal sa bann striktir lo bann semen dan pei. 
Minis ti fer resorti ki departman transpor in enstal en total 1122 met baryer lo bann semen primer a en kou 1.09 milyon roupi.

En total 570 met in ganny enstale lo bann semen segonder a en kou 570 mil roupi e i reste ankor apepre 100 met pour fini enstale anba progranm pour sa lannen a en kou apepre ankor 100 mil roupi.

Minis Morgan i dir ki antou gouvernman pe depans apepre 1.7 milyon roupi pour sa lannen lo sa bann striktir feray ki en proteksyon an ka aksidan.

Antretan, Minis Morgan in dir ki evalyasyon avek lotorite distrik i kontinyen lo tou bann landrwa ki danzere pour kontinyen avek sa progranm enstalasyon sa bann striktir.

Minis ti dir kriter ki servi pour enstal sa bann striktir i enkli : degre vizibilite e lalinyman semen, son risk pour en transpor tonb anba sa semen, volim trafik, e si i annan bokou aksidan dan sa landrwa.

I ti fer resorti ki demann pour enstal sa bann striktir i ganny prioritize an konsiltasyon avek lotorite sak distrik.

Minis ti osi reponn kestyon par manm elekte pour Bel Air Nichole Barbe ki ti demande si Minister Zafer Enteryer ek Transpor i annan plan agrandi semen Curio Road.

Minis Morgan ti dir ki anvi topografi sa teren, Lazans Transpor lo Later (SLTA) in konstate ki i pou tre difisil e koute pour amelyor lalinyman sa semen e agrandi li sirtou dan sa 2 gran kontour kot plis problenm i ete.

Alor pour lemoman departman transpor avek SLTA pa pe konsider enplimant okenn proze lo sa semen ki donn 700 met longer e an mwayenn 5.5 met larzer. Me i ti fer remarke ki sa semen in fini ganny en nouvo sirfas anba progranm resirfas semen pour sa lannen e sa in kout 462 mil roupi.

Minis i dir ki baraz sekirite in deza enstale dan enn ant sa 2 gran kontour e i annan plan pour met baraz dan lot kontour byento.

A lavenir ofir e anmezir ki plan devlopman Victoria i ganny enplimante, pou annan nesesite pour envestir dan lagrandisman bann semen parey pour fer ki zot anmenn plis volim trafik, deservi pyeton e konnekte diferan landrwa.

Minis ti osi azoute ki atraver lotorite distrik son minister pou angaz tou bann proprieter later ki bord avek sa bann semen pour ganny en bout zot later kot i neseser e i pou osi enkli angaz bann biznes dan sa bann landrwa pour aport zot kontribisyon pour amelyor sa lenfrastriktir ki osi servi zot.  

Antretan, minis ti fer resorti ki travay lo bann lenfrastriktir semen i dinamik e ki toulezan gouvernman i kontinyen envestir milyon e milyon roupi dan proze pour amelyor e repar bann semen, trotwar, sistenm drenaz, met baraz sekirite, konstri pon ek lezot ankor.

Sa bann travay i ganny fer kontinyelman lo bann semen primer ek segonder partou dan pei e pli ale plis landrwa pe ganny konnekte gras a sa bann proze semen dan bann distrik e sa i montre dinamism gouvernman pour kontinyelman amelyor bann proze semen.

Minis ti osi enform Lasanble ki gouvernman in fini aprouv en plan amenazman trafik pour Victoria ki i pe anvizaze komans enplimante lannen prosenn si finansman i permet e ki son minister i swete ganny sans byento pour prezant avek bann manm Lasanble Nasyonal.

En lot kestyon par Onorab Barbe ti konsern lagrandisman semen FEBA e la osi Minis Morgan ti dir ki sa semen ki konnekte Sans Soucis avek Foret Noire i en semen pyeton e pa rekomandab ki i ganny servi par transpor akoz i pa ase larz e ki pour lemoman departman transpor napa en plan imedya pour agrandi sa semen. Me sa pou ganny konsidere alavenir koman parti proze gouvernman pour amenaz pli byen trafik dan Victoria e pour konnekte Sans Soucis avek Mont Fleuri.
Anvi domaz konsiderab lo sa semen, minis ti dir ki serten reparasyon ava ganny konsidere dan bann proze pour lannen prosenn si mwayen finansyel i permet.

Minis Morgan ti osi enform manm elekte pour Anse Aux Pins, Meggy Marie -- ki ti anvi konnen si sa minister ti annan plan rekonstri semen Nourrice dan leo Kapisen -- ki departman transpor in fini planifye pour enkli sa semen dan bidze kapital pour lannen prosenn.

Minis Morgan ti osi fer resorti ki sa proze ti’n deza ganny finansman dan bidze 2010 me akoz minister pa ti’n kapab ganny tou bann way leave neseser, sa proze pa ti kapab demare.

Sa proze, ki lo en teren ase difisil, i ekspekte kout apepre 2.1 milyon roupi pour enplimante.
Minis ti dir ki demars pour ganny tou way leave avek bann proprieter later prive  konsernen pe kontinyen avek kolaborasyon ladministrasyon sa distrik.

Pour sa lannen i annan plizyer proze ki an kour pour konstrir e refer bann trotwar dan pei e ziska prezan kou total pour bann ki’n konplete ou pre pou fini i 4.713 milyon roupi.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *