Louvertir 27enm Festival Kreol-‘Koste tou pep kreol, annou selebre nou kreolite’


27-October-2012

Minis St Ange pe adres lodyans pandan seremoni louvertir 27enm Festival Kreol

Msye St Ange ti dir sa pandan ki i ti ofisyelman lans sa 27enm edisyon Festival Kreol yer swar dan Sant Konferans Enternasyonal.

Parmi bann envite pour sa seremoni ti Prezidan Larepiblik James Michel, Vis-Prezidan Danny Faure, Minis Dezinyen Vincent Meriton parmi plizyer lezot minis, o zofisye gouvernman, zidisyer osi byen ki bann manm kor diplomatik.

Ti osi annan reprezantan sponsor prensipal sorti kot lakonpannyen enternasyonal Afren, bann lezot sponsor, bann envite sorti dan larezyon ki ti osi enkli Minis pour Lapes ek Devlopman Resours Maritim Sri Lanka Dr Rajitha Senaratne ek son delegasyon, Mis Moris ek Mis Rodrig.

Mis Seychelles 2012 Sherlyn Furneau ti prezan pour swet labyenveni bann ki ti prezan dan lasal.

Pandan sa seremoni, reprezantan lakonpannyen Afren, Galib Virani, ti fer prezantasyon en tyek lavaler 50,000 dolar Ameriken.

Msye Virani i prezant tyek avek Minis St Ange

Msye St Ange ti lans lapel avek tou dimoun pour fer en sel lavwa pour fer lemonn antye tande ki malgre tou diferans etnik, relizye ek lezot ankor, nou kapab viv ansanm.

I ti fer resorti ki sa festival i en moman kot nou selebre nou kreolite, lafyerte, lidantite, lospitalite, tradisyon kiliner kreol.

«Sesel nou fyer pour sa rol avangard ki nou zwe koman en nasyon dan bann devlopman ki’n elev stati kiltir ek stati lalang kreol,» i ti dir.

«Sa ki lemonn pe reserse o non latolerans, o non diversite kiltirel, nou dan lemonn kreol nou deza pe viv sa.»

Msye St Ange ti fer resorti ki Festival Kreol i enn sa lespas kot nou prozekte sa koman nou lakonplisman.

«Sa festival i devret vin sa memwar konstan ki avek globalizasyon nou volonte pour konserv nou lidantite i devret pli for,» i ti azoute.

I ti fer resorti ki Victoria i devret reste sa leker e landrwa kot nou tou nou rasanble pour demontre nou kreolite.

Seremoni louvertir ti konmans avek en sanson avek tit Victoria – sanson nou lavil – ki ti ganny performen par de zenn.

Apre diskour ofisyel, bann ki ti dan lodyans ti ganny sans apresye talan bann zenn atraver diferan form lar ki ti deroul lo en stage ki ti’n ganny transformen dan en lakour tradisyonnel.

Lorloz osi byen ki en pirog ti osi form parti dekor pour sa seremoni louvertir.

De zenn artis popiler – Sandra ek Ion Kid – ti demar spektak avek sanson Zoli manmzel dan kapital.

Ti osi annan en performans ladans apele Lafous ek Soungoula par en group danser.

 
Serten parmi bann performans pandan seremoni

Bann zenn danser ek dansez dan bann lenz tre kolore ti demontre zot talan atraver en moutya avek tit Zelida ek Lorenza, ladans avek vyolon, sokwe ek kanmtole.

Sa spektak ti termin avek en medle diferan sanson bann ansyen gannyan konpetisyon sanson Festival Kreol.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *