Moman Kreativite -Anse Boileau, Plaisance, Lakademi Lapolis e Sals i sorti venker


29-October-2012

Bann venker dan en portre souvenir avek Minis Mondon

Lekol Anse Etoile primer, Anse Royale segonder ti sorti dan dezyenm plas.

Pour sa lannen, vi ki dan kategori pos segonder ti annan de gannyan premye pri, sa ti fer ki ti napa dezyenm pri dan sa kategori.

Bann gannyan ti ganny prezante avek zot pri Sanmdi apremidi kot Sant Konferans Enternasyonal.

Parmi bann ki ti prezan pour regard sa ban zenn talan ti Minis pour Ledikasyon Macsuzy Mondon, sekreter prensipal pour ledikasyon Merida Delcy, sekreter prensipal pour kiltir Benjamine Rose, direkter zeneral kiltir Marcel Rosalie, ensi ki en gran nonm spektater.

Dan trwazyenm plas dan kategori primer se lekol Beau Vallon ki ti ranport premye pri. Pour segonder, trwazyenm pri ti al pour lekol Anse Boileau e pour pos segonder se lekol Letid Biznes ki ti ranport sa pri.

Ti osi annan pri pour bann meyer dan sa kat kategori ki ti ladans kontanporen, sanson, pyes teat kourt ek zistwar kourt.

Dan kategori zistwar kourt se lekol Cascade primer, Plaisance segonder e Letid Biznes ki ti ranport premye pri.

Dezyenm plas dan sa kategori ti al pour lekol Anse Etoile primer, English River segonder e pour pos segonder sa ti al pour lekol Maritim.

Zenn pe demontre zot talan dan teat ek ladans

Beau Vallon primer, Mont Fleuri segonder ek lekol Letid Avanse ti ranport trwazyenm pri.
Anse Boileau primer ti ranport premye pri dan kategori pyes teat kourt. Pour segonder se lekol Beau Vallon ki ti sorti venker e se Lakademi Lapolis ki ti ranport premye pri pour pos segonder.

Dezyenm plas dan sa kategori ti al pour lekol Baie Lazare primer, Mont Fleuri segonder e lekol Letid Avanse.

Anse Etoile primer, Plaisance segonder e Lakademi Tourizm ti sorti dan trwazyenm plas.
Pour kategori sanson, se Pointe Larue primer, Belonie segonder ek  lekol Letid Avanse ki ti bann gran venker.

Mont Fleuri primer, Anse Royale segonder ek lekol Letid Biznes ti sorti dezyenm tandiski trwazyenm pri ti ranporte par lekol Anse Aux Pins primer, Anse Boileau segonder ek Lakademi Lapolis.

Dan kategori ladans kontanporen, Bel Ombre primer, Anse Royale segonder e Lakademi Lapolis ti ganny zize koman meyer.

Mont Fleuri primer, Plaisance segonder ek lekol Letid Avanse ti ranport dezyenm pri, tandis ki lekol Beau Vallon primer, Anse Boileau segonder ek Lakademi Tourizm ti sorti trwazyenm.

Ti osi annan pri pour bann meyer artis fiy ek garson pour primer, segonder e pos segonder.

Se Maryssa Samedi ki ti ranport sa pri dan kategori primer, lo kote segonder se Allison Ally e Vanessa Denis o nivo pos segonder.

Pour bann garson, se Fabio Medor ki ti meyer artis dan kategori primer, Darren Anaou pour segonder e Nelson Crispin dan kategori pos segonder.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *