27enm Festival Kreol zenn art-Bann zenn artis kreolofonn i resevwar zot pri


30-October-2012

Bann gannyan dan en portre souvenir avek serten envite kot legzibisyon yer

Sa lekspozisyon ti ofisyelman lanse par Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange dan prezans sef egzekitif Konsey Nasyonal pour Lar Jimmy Savy, konseye spesyal pour kiltir Raymonde Onezime e sekreter prensipal pour kiltir Benjamine Rose.

Osi prezan ti bann zofisye gouvernman, bann sponsor, reprezantan medya sorti dan bann lezot pei kreolofonn, parmi lezot envite.

Tenm ki’n ganny swazir sa lannen pour sa konkour i «Biodiversite» e sa konpetisyon ti ouver pour tou zenn dan bann pei kreolofonn aze depi 4-an ziska 21-an avek bi devlop zot kreativite e ofer zot posibilite pour pran konsyans zot valer dan en lanvironnman, e anmenn zot ver lalit mondyal pour redwir resofman later.

Dan son diskour, Msye Savy ti dir ki sa konkour zenn artis lemonn kreolofonn «i anmenn en kontribisyon e transmisyon kiltir kreol.»

I ti osi dir ki sa lannen zot in resevwar 305 travay lapentir, parmi enpe sorti dan lezot zil Losean Endyen, e ki osi sa tenm «Biodiversite» in ofer bann zenn posibilite pour pran konsyans zot valer dan lanvironnman akoz resofman later i reel.

«Bann zefor ek perseverans ki’n ganny mete dan sa bann travay artistik i demontre lanvi sa bann partisipan pour remedye sa problenm,» Msye Savy ti dir.

Apre louvertir lekspozisyon bann tablo, bann zenn artis ti resevwar zot pri. Dan kategori 4-an a 7-an, Anastahsha Morel ki sorti lekol Au Cap ti ranport premye pri swivi dan dezyenm plas par Hope Nourrice sorti lekol Takamaka. Trwazyenm pri ti ranporte par Keith Soupramanian sorti lekol Bel Eau.

Venker kategori 8-an a 13-an ti Janella Ernesta sorti lekol Au Cap e dezyenm pri ti ranporte par Coralie Frichot sorti Independent School. Emelie Latulippe, osi sorti Independent School, ti ranport trwazyenm pri.

Pour bann zenn artis dan kategori 14-an a 17-an, se Angie Pierre sorti lekol Plaisance ki ti sorti venker swivi dan dezyenm plas par Isham Rath, en lot zenn artis ki sorti lekol Plaisance. Etidyan lekol SIT, Christy Legras, ti ranport trwazyenm pri.

Dan dernyen kategori ki ti pour bann artis 18-an a 21-an, venker ti Herve Dine sorti lekol Lar Vizyel swivi par Niteekant Tooreea, en etidyan sorti Liniversite Moris ki son pri ti ganny kolekte par Madanm Miera Savy. Mona Prosper sorti lekol Lar Vizyel ti ranport trwazyenm pri.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *