Lekol otelyer dan larezyon i demontre zot talan kiliner


31-October-2012

 

Manm piblik pe degiste bann diferan pla

En degistasyon sa bann pla ti pran plas yer kot Sant Kiltirel Nasyonal e i ti form parti bann aktivite pour sa 27enm Festival Kreol.

Sa trwa lekol ki ti partisip dan sa aktivite ti lekol otelyer Centhor, Lycée Hotelier A Renaissance e Lakademi Tourism Sesel (STA).

Group Lycée Hotelier A Renaissance ti dirize par kwizinyen egzekitiv Robin Serge ek kat etidyan.
Zot pla ti en pork boukane ki Msye Serge i dir i en pla ki zot zanset Larenyon ti envante.

Lekol otelyer Centhor li ti dirize par kwizinyen egzekitiv Guy Techer ek son kat etidyan li osi.
Msye Techer i dir zot group ti’n prepar sosis ki ganny fer avek poul osi ki pork ek brenzel, diri e diferan kalite rougay. Zot in osi enkli patat dou ek bann lezot pti gato koman deser.

Richard Mathiot, kwizinyen egzekitiv Lakademi Tourism Sesel ti la li osi avek son tim. Msye Mathiot i dir ki sa degistasyon i form par sa lagreman ki zot ti sinyen ant sa trwa lekol anviron 6-an pase.

Depi sa, bokou lesanz in ganny fer ant etidyan sa bann lekol ek etidyan Seselwa.
Msye Mathiot i dir ki sa degistasyon kiliner pou ale ziska ozordi swar kot piblik i kapab pase pour gout sa bann varyete pla manze.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *