Lakadans 2012 … en fizyon kreolite dan Losean Endyen


02-November-2012

Lakadans ti enn parmi bann dernyen aktivite pour sa 27enm Festival Kreol e ti deroul Merkredi swar kot ansyen Lasal SMB Roche Caiman.

Bann pei tel ki Moris ek Larenyon ti’n anmenn en varyete performans e Sesel osi pa ti en leksepsyon.

Moris ek Larenyon ti konmans bann performans, kot souvannfwa, bann danse ek mouvman tre akrobatik ti ganny melanze avek bann sanson.

Ti osi annan bann santer Seselwa ki ti montre zot talan lo lasenn, e sa ti enkli Joe Samy avek bann hits parey Lasezon Kreol ek Victoria. Lezot artis ti konpri Angelique, Reuben, Ion Kid, Daniella Larue, Sandra ek Jose Charles.

Organizater sa levennman ti dir ki zot tre satisfe avek bann performans e ki tou bann artis ti’n perform lo en tre o nivo.

Zot in osi dir ki zot pe toultan rod bann nouvo linisyativ, kot Festival Kreol ava kontinyen reste enteresan, kot i annan bokou varyete ek evolisyon dan lanmizik ek ladans, me kot anmenmtan sa bann laspe tradisyonnel pa perdi.

Organizater ti alors donn randevou pour Lakadans lannen prosenn, kot zot in ankor en fwa promet en spektak ki lo menm nivo ou menm pli o ankor.

Nou seleksyon portre i montre serten performans pandan spektak Lakadans Merkredi swar.

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *