Lasanble i demann gouvernman pour revwar prosesis rekritman travayer etranze


19-November-2012

Sa mosyon ki ti table par manm elekte pour Anse Etoile Melval Dugasse dan sesyon Lasanble Mardi pase, pe demann gouverman pour met an plas polisi pour reoriyant nou lafors travay pour ki bann pozisyon pli o i ganny okipe par Seselwa olye etranze e ki gouvernman i entrodwi scheme apropriye pour fer sir ki nou bann zenn ki konplet pos-segonder zot ganny abzorbe dan lemonn travay.

Dan son prezantasyon, Msye Dugasse ti dir ki in plis ki ler pour nou adopte en polisi konpreansib lo sa size lanplwa e travayer etranze enn fwa pour tou.

Apre ki i ti’n fer en analiz sityasyon lanplwa aktyel dan pei, loter mosyon ti dir ki 72% travayer i anploye par sekter prive e 28% selman par sekter piblik.

I ti fer resorti ki polisi lanplwa ki ti ganny adopte an 1999, i met lanfaz lo kreasyon lanplwa pour elimin mank lanplwa ki ti egziste sa letan kot to somaz ti plis ki 3.1%.

«En pwen ki nou devret pran an kont i ki menm si nou’n annan reform ekonomik an 2008, sa polisi lanplwa in reste parey,» i ti dir.

Msye Dugasse i dir sa polisi i devret ganny revize pour pran an kont bann devlopman rapid ki pe arive dan bann relasyon ekonomik e dan lanvironnman nasyonal, rezyonnal e enternasyonal e osi pour pran an kont bann laspe ki konsern lanplwa an relasyon avek ledikasyon, servis lanplwa prive, devlopman e litilizasyon resours imen, relasyon endistriel e devlopman lekonomi.

Me Msye Dugasse ti osi fer remarke ki sa size lafors travayer etranze dan en pei i pa en size ki inik pour Sesel.

«Tou pei a en pwen dan zot devlopman zot in bezwen led mendev etranze,» i ti dir.

«Nou tou nou fyer letan nou tande ki i annan en Seselwa ki travay dan Labank Mondyal, oubyen i annan en Seselwa ki travay kot Nasyon-Zini.

  I annan ki pe travay koman pilot, enzenyer e cabin crew dan bann laliny aeryen aletranze. I annan Seselwa ki dokter Sengapour, Larenyon, Lafrans, Langleter ek lezot pei.

 I annan Seselwa avek zot prop biznes dan pei etranze.
 
«Sesel i pti - me Seselwa pa’n zanmen per pour sezi loportinite dan nenport ki domenn e nenport ki kwen lemonn.

 Sesel i annan en bon pe lannen ki nou pe enport travayer etranze e sa letan rezon prensipal ti pour konplemant sa mank lekspertiz ki ti annan dan nou resours imen ek nou sistenm ledikasyon ki ti osi annan son limit akoz i pa ti pe kapab antrenn ase travayer pour satisfer demann marse travay.

 Nou bezwen annan en polisi ki kler kot i konsern rekritman sa bann travayer dan nou pei,» Msye Dugasse ti dir.

«Ler in arive pour deside lekel lotorite ki annan manda pour diriz prosedir lo kontrol lakantite travayer etranze ki antre dan pei,» Msye Dugasse ti ensiste.

I ti propoze ki gouvernman i get dan posibilite atraver bann lenstitisyon zesyon parey SIM, Liniversite Sesel pour antrenn plis dimoun lo nivo management pour pran sa bann pos middle management parey dan servis lospitalite e osi revwar pri pour swiv sa bann kour ki ava ankouraz plis dimoun pour swiv bann kour management.

Msye Dugasse ti osi rekonmande ki Minister Travay ek Devlopman Resours Imen, departman imigrasyon ek lezot partener i etabli serten kategori travay ki pli difisil pour ganny dimoun lo marse lanplwa lokal ki sa a ganny fast track pour GOP anba prosedir aktyel.
 
I ti osi propoze ki gouverman i reviz  e revwar bann lalwa ki gouvern aktivite bann lazans lanplwa prive ki zot ava annan en kontribisyon pli efektiv dan rediksyon la kantite travayer etranze dan nou pei.
   

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *