Mesaz David Pierre, Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Z-‘Reflesir lo ki kalite kontribisyon zot fer pour zot fanmir e pour la sosyete’


20-November-2012

Msye Pierre

«Pour komemor lafet bann msye, mon avan tou anvi swet tou bann zonm Seselwa en bonn fet. Mon swe i ki ozordi zot fer en gran refleksyon lo ki kalite kontribisyon ki zot pe fer pour zot fanmir e pour la  sosyete.

«Lafanmir ek lasosyete i depan bokou lo bann zonm ki demontre devouman pour zot lakour, dan zot travay e pour lakominote.

«Zonm i annan en gran responsabilite anver lafanmir pour ki zot aport sa sekirite sosyal e finansyel pour zot madanm ek zot zanfan. Bann msye i egalman annan en rol kle pour zwe anver devlopman ekonomik pei e se pour sa rezon ki i tre enportan ki en zonm i touzour bezwen travay e pran son responsabilite pour son lakonplisman personnel osi byen ki pour byennet son fanmir.

«Mon konnen ki isi Sesel bokou zonm pe fer sa zefor ekstra pour demontre disiplin e donn sa bon legzanp dan tou sa ki zot fer. Pour sa mon felisit zot. Parkont i osi vre ki parmi bokou bann zonm, pour en rezon ou en lot, zot in les zot ganny antrennen dan bann aktivite antisosyal tel ki labi sibstans ki danzere. Sa i non selman afekte lafanmir, me i osi redwir konsiderableman nou lafors travayer e konsekaman i afekte kapasite prodiksyon ekonomik pei ek son devlopman. Pour sa, pei i soufer dan son lentegralite.  

«Ozordi mon oule lans en lapel spesyal pour sa bann zonm ki’n fer sa fo pa dan zot lavi.  Mon mesaz pour zot i enn ki kler. Fodre ki zot pran zot responsabilite e travay dir pour ki zot fanmir i a kapab grandi e epanouir. Pa les zot kontinyen ganny enfliyanse avek bann konportman antisosyal akoz de ki zot tonm dan sa bann tel lenfliyans negativ, sa i annan plizyer reperkisyon lo zot fanmir, lo zot menm, lo zot kominote e lo sosyete an zeneral. 

«Alors i enportan ki zot servi sa lazournen konman en zour kot zot fer en gran refleksyon e pran sa desizyon pour retir zot dan sa bann negativite. 

«Mon oule egalman lans en lapel pour ki zot vin pli pozitiv e adopte bann latitid ranpli avek bann gran valer vizavi lafanmir ek zot travay. Les zot ganny enspire par bann zonm egzanpler ki atraver zot devouman ek zefor zot fanmir in bouz pli devan e zot pe anmenn en kontribisyon pozitiv dan lasosyete.

«Mon swet tou bann zonm bonn sans dan tou sa ki zot fer e en bonn fet Lazournen bann Zonm.»

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *