Ki mannyer Taks Valer Azoute (Vat) pou ganny aplike lo lavant prodwi ek servis?


30-November-2012

Zot bezwen konnen lekel ki kapab sarz zot Vat;  ki kalite prodwi ek servis ki pou annan Vat lo la; e ki zot devret ekspekte letan zot aste marsandiz e pey pour en servis.

Lekel ki kapab sarz konsonmater Vat?
Konsonmater i bezwen konnen ki dapre lalwa Taks Valer Azoute, selman biznes ki’n anrezistre avek SRC pour Vat ki pou annan drwa sarz sa taks lo zot bann prodwi ek servis. Biznes ki pa anrezistre pour Vat pou napa drwa sarz okenn konsonmater Vat. Alors i enportan ki konsonmater i kapab idantifye klerman lekel sa bann biznes, enkli laboutik, ki anrezistre pour Vat.

Sa lalis swivan i donn diferan fason ki en konsonmater, ou piblik an zeneral, pou kapab idantifye lekel biznes ki kapab sarz Vat lo zot lavant:

1. Sertifika Taks Valer Azoute : Komisyon Reveni Sesel (SRC) pou donn tou biznes ki’n anrezistre pour Vat en sertifika (parey sa kopi ki akonpanny sa lartik) ki zot pou bezwen met dan en landrwa prominan kot zot biznes kot tou konsonmater i kapab vwar;

2. ‘Vat sticker’ : Pou osi annan en ‘Vat sticker’ ki tou biznes ki’n anrezistre pour VAT pou bezwen met kot zot biznes/laboutik dan en landrwa ki piblik i kapab vwar par deor ;

3. Piblikasyon lo sitweb SRC : Pou osi annan en lalis biznes ki’n anrezistre ki pou ganny mete lo sitweb SRC (www.src.gov.sc) pou tou konsonmater kapab verifye;

4. Si konsonmater i annan okenn dout, zot pou touzour kapab kontakte SRC pour verifye si en biznes an partikilye i annan drwa sarz konsonmater Vat.

Ki mannyer en konsonmater pou konnen si in ganny sarze Vat? 
I ilegal pour en biznes ki pa’n anrezistre pour Vat pour sarz Vat lo zot lavant (prodwi ou servis). Se pour sa rezon ki anba lalwa Taks Valer Azoute, tou biznes ki’n anrezistre pou bezwen donn konsonmater en resi pour sak lavant ki zot fer. I responsabilite sak konsonmater pour fer sir ki zot ganny en resi letan zot aste en prodwi ou resevwar en servis e ki zot osi tyek byen zot resi pour vwar si zot in ganny sarze 15% Vat oubyen non.

Sa resi, parey sa legzanp akote, i devret montre sa bann lenformasyon swivan:
• Dat ki sa lavant/tranzaksyon in ganny fer; 
• Detay sa komodite ou servis ek son lakantite;                              
• Pri sa lavant/tranzaksyon ki pa enkli Vat ;
• Total sa lavant san Vat;
• Total Vat ki’n ganny sarze;
• Total pri sa lavant/tranzaksyon ki enkli Vat.
 N.B: I annan prodwi ek servis ki pou napa Vat lo la.  Menm si en biznes in anrezistre i pa devret sarz Vat lo sa bann prodwi ek servis. Savedir, i enportan ki konsonmater i fer li zot devwar pour konn byen lalis komodite ek servis ki zot pa pou pey Vat lo la. Sa lalis pou ganny pibliye dan zournal Nasyon ek Today, lo televizyon, e osi lo sitweb SRC. I osi annan feye ki pou ganny mete dan bann diferan lofis SRC e osi bann lezot landrwa ki piblik i frekante, e i pou menm annan sa lalis lo “posters” dan bann landrwa biznes/laboutik.            
Pour plis lenformasyon zot kapab kontakte Komisyon Reveni Sesel lo nimero 4293745 ; e-mail nou lo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ouswa vizit nou sitweb (www.src.gov.sc).
 
En kontribisyon Komisyon Reveni Sesel

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *