Bann ‘granmoun’ pe met dernyen latous pour zot gran spektak demen


10-January-2013

 

Serten sekans pandan sesyon repetisyon Merkredi apremidi

Sa spektak, ki pou en melanz ladans tradisyonnel, rakontaz zistwar, sanson, poenm, romans, pyes teat parmi lezot ankor, i premye dan son zanr e i pe ganny fer antyerman par bann dimoun aze avek bokou leksperyans ek talan kiltirel.

Fodre dir ki en benn apele Reviv -- konpoze par bann gran non dan lanmizik Kreol parey Marcel Crea lo vyolon, Roy Cadeau lo bennjo, Guy Marie ek Barney Adeline lo gitar e Justin Freminot lo tanbour -- in  ganny met ansanm espesyalman pour donn lakonpannyman lanmizik tou bann ki pou pe performen dan nenport fason lo lasenn.

Se santer e mizisyen veteran renonmen Patrick Victor ki pe met ansenn sa spektak.

Merkredi apremidi nou ti ganny sans koz avek Msye Victor pandan en pti poz kot en sesyon repetisyon kot ICCS.

Avek tou son leksperyans met ansenn plizyer spektak Msye Victor i dir i’n vreman enpresyonnen par sa kantite talan ki bann 3enm-az i annan.

«Bannla i annan menm pour montre ; i fantastik ; mon’n vreman enpresyonnen e i enkrwayab kantite keksoz ki mon pe dekouver koman en artis. Mon realize ki nou annan en kantite eleman kiltirel, tradisyonnel ki pa ti pe ganny met an valer,» i ti fer resorti.

sekans pandan sesyon repetisyon Merkredi apremidi.

I dir ki menm avek tou son leksperyans met ansenn bann spektak i pe plito les bann group ek endividi ki pe performen fer li dan en fason spontane.

«Sa bann dimoun i annan zot fason azir lo lasenn e i enkrwayab ki mannyer zot epanouir,» i dir.
 
Msye Victor i dir dimoun ki pe vin vwar sa spektak pa pou dezapwente e i pou les zot vin dekouver pour zot menm sa kantite talan ki ti pe dormi.

I fer remarke ki la i en sans pour piblik, sirtou bann zenn, vin dekouver nou larises kiltirel e tradisyonnel.

Msye Viktor i dir ki avek tou manm son lekip organizater e bann teknisyen son ek lalimyer zot pou fer bann sesyon repetisyon toulezour ziska lavey spektak limenm.

Tiket pour sa spektak i kout 100 adilt e 50 roupi zanfan anba 12-an e pe vann enpe partou anvil e dan tou bann biro ladministrasyon distrik.

Anvil dimoun i kapab aste tiket kot lapos, kot Konsey Nasyonal pour Lar e kot Departman Devlopman Kominoter.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *