En jeep ek en pick-up i fer kolizyon


22-January-2013

Swivan sa aksidan, drayver toulede transpor ti ganny transporte Lopital Sesel.
Se en madanm ki ti pe dray sa pick-up ki ti pe fer direksyon nor tandi ki en zonm ti drayver sa jeep ki ti pe al ver lavil.

En lot zonm, ki ti pasaze deryer dan sa pick-up, i dir ki sa jeep ti tap lo kote drwat sa pick-up e fors li vir atraver lo semen. Sa jeep ti answit devir anba lao e en lot temwen i dir ki i ti bezwen led lezot dimoun vir sa jeep akoz drayver ti’n pri ladan.

I azoute ki apre ki zot ti’n vir sa jeep, sa drayver ti sorti dan jeep limenm avan ki i ti tonm ater lo semen.

Si toulede larou kote drwat sa pick-up in pete e son laglas osi in kase, se sa jeep ki’n sibir bokou plis domaz. Son windscreen (vit devan) in sorti e menm bann lebra devan in andomaze.

Se en masin tenny dife ki ti bezwen redi toulede transpor pour tir zot dan milye semen avan ki Servis Brigad Tenny Dife ti servi dezenfektan epi delo pour netway semen avek avan ki lezot veikil ti kapab sirkile.

Dapre lapolis, sa madanm 55-an ki ti pe soufer avek douler dan likou ek leren, ti ganny trete Lopital Sesel avan ki i ti ganny large, tandi ki sa zonm 54-an li i ti’n ganny koupe dan son lanmen e i ti pe konplent  douler dan lestoman.

Nou portre i montre leta dan ki sa de transpor ti ladan swivan sa aksidan.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *