Evite servi delo ki pa trete


12-February-2013

Sa lapel pe ganny lanse pour rezon ki tes bakterolozi ki’n fer lo detrwa larivyer lo La Digue i montre ki nivo kontaminasyon dan sa bann larivyer i tre o. Alors dimoun pe ganny ankouraze pour servi delo ki trete par Korporasyon Litilite Piblik (PUC).

Parkont, bann dimoun ki pa kapab ganny akse avek okenn sours delo trete, Minister Lasante pe demann zot pour byen bwi delo avan servi pour okenn lizaz domestik.
Minister Lasante i dir ki i enportan pour bwi delo byen.

• I rekonmandab pour bwi delo lo dife olye ki dan boulwar elektrik.

• Ler ou remarke ki delo i konmans bwi, les li lo dife pour ankor apepre dis minit, avan ki ou tenny dife.

• I osi enportan pour stor sa delo ki’n bwi dan en resipyan ki prop e ki byen kouver.

Manm piblik i ganny enformen ki i anan plizyer risk lasante ki ganny asosye avek delo ki sorti dan bann sours ki zot pa konnen e ki pa trete. Alors i pa rekonmande ki zot servi delo ki pa trete pour fer bann lizaz domestik tel ki bwar, kwi manze, e bros ledan.

Alors dimoun pa merit pe met zot lasante an danze an servan sa bann tel delo.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *