Lafwar ek legzibisyon lo tenm nasyonal in en gran sikse


18-February-2013

 

Envite ek viziter pe vizit bann stalls dan sa legzibisyon Vandredi zis apre seremoni louvertir


Sa aktivite ki ti deroul kot Sant Konferans Enternasyonal ti atir en gran lafoul dimoun ki pa ti pe zis vizit bann legzibit me osi pran loportinite pour fer laplikasyon pour en lanplwa.

Sete Minister Lanplwa ek Devlopman Resours Imen an kolaborasyon avek Komite Tenm Nasyonal ki ti’n organiz sa aktivite.
Maryvonne Francis, enn bann manm lo sa komite, ti dir ki sa ti premye aktivite ki sa komite in fer pour promouvwar sa tenm e ki bokou lezot pou kontinyelman ganny organize.
I ti dir ki sa lafwar ek sa legzibisyon in al tre byen e ki bokou dimoun in desann pour vin partisipe.

I ti fer resorti ki bann lorganizasyon ki ti prezan pandan sa de zour ti’n osi prepar bann legzibit o nivo ki ti pe vreman promouvwar sa tenm.

Madanm Francis in dir ki sa lafwar in enn avek en diferans e i meyer ki’n deza ganny organize anba tenm Travay Dir pour Nou Sesel, ki ti osi tenm nasyonal pour lannen 2012.
I ti dir ki lakantite dimoun ki’n desann e ki’n fer laplikasyon pour en lanplwa i demontre ki dimoun i konpran lenportans travay.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *