Bann krwayan katolik i priy pour Benoit XVI e osi pour nouvo lepap


28-February-2013

Per Lonnie pe prezid lanmes 12er15 yer apremidi

Depi byen bomaten yer bann krwayan ti ale vini Katedral Imakile Konsepsyon pour lanmes, lapriyer, lekspozisyon e ladorasyon Sen Sakreman ki ti komans depi 6er15. Lanmes yer granmaten ti prezide par Per Edwin Mathiot.

Pour bann dimoun ki pa ti kapab asiste lanmes granmaten ti annan en lanmes 12er15 apremidi e en lot gran lanmes solannel 5er apremidi ki ti prezide par Monsenyer Wiehe.
Lanmes 12er15 ti prezide par Per Lonnie Adrienne.

Dan son lomeli pandan sa lanmes, Per Lonnie ti koz bokou lo St Pierre, sa zapot ki ti toultan eksprim son lanmour profon pour Zezi  e ki apre Zezi ti swazir pour fer vin en paster pour son bann brebi. Zezi ti’n swazir li konman son sikseser.

«Ti kler ki depi o komansman legliz, Pierre ti sa dimoun ki Zezi ti’n met ansarz kolez bann zapot konman paster. I ti responsab premye group bann zapot e osi legliz. Ozordi sikseser Pierre se lepap,» Per Lonnie ti fer resorti.

I ti dir ki kontrerman a bann diferan keksoz ki pe ganny dir e spekilasyon ki pe ganny fer lo Benoit XVI, tel parey lefe ki i ti en lepap konservater, Per Lonnie ti dir ki sa i pa ditou vre akoz lepap in fer bokou keksoz pour anmenn legliz devan.

La i ti donn konman legzanp sa gran kantite relizye ek relizyez ki partou dan lemonn antye pe fer bann travay nob dan domenn parey ledikasyon ek lasante, plizyer linisyativ ki legliz in pran pour fer bann travay avek lazenes, bann malad e dan domenn sosyal pour ede soulaz lapovrete ek soufrans dan lemonn.

Per Lonnie ti dir ki  Benoit XVI in en lepap tre entelizan e entelektyel e i enpresyonan kantite e osi kalite e profonder son bann liv ek lezot louvraz ki in ekrir.

La ki Benoit XVI depi ozordi in nepli lepap, Per Lonnie i dir i enportan ki bann krwayan i kontinyen soutenir li avek lapriyer e osi priy pour son sikseser ki pe al pran sa gro responsabilite.
«Zot bezwen nou lapriyer ek nou soutyen,» Per Lonnie ti dir.

Nou ava rapel ki Benoit XVI i premye lepap pour demisyonnen dan 600-an e sa i en desizyon ki in pran apre ki in realize ki a laz 85-an i nepli annan lafors ek kouraz pour kontinyen ekzers son bann responsabilite anver legliz.

Fodre dir ki yer letan isi Sesel bann krwayan ti pe priy pour Benoit XVI ek son sikseser, an Ronm lo laplas St Pierre bann krwayan ti pe ralye pour asiste dernyen rankont avek lepap pour dir li mersi e akord li zot sipor.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *