Mesaz Tyermenn Lig bann Madanm Parti Lepep, Mitcy Larue, alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Mad-‘Servi nou bon lenflians e travay ansanm pour ed lezot madanm ki pli vilnerab’


08-March-2013

Madanm Larue«Konman tyermenn Lig bann Madanm Parti Lepep, mon oule salye e remersye tou bann madanm Seselwa pour zot kontribisyon imans dan devlopman sosyal, kiltirel, spirityel e ekonomik nou pei.
«Pandan sa bann lannen nou’n vwar en revolisyon lo kote bann madanm. Ozordi nou kapab vwar madanm konman bann dirizan a latet diferan lorganizasyon prive e piblik dan nou pei.

«Bann madanm ki posed zot prop pti biznes ozordi in ogmante konsiderableman. Zot in pran bann loportinite ki gouvernman i met a zot dispozisyon e zot pe debrouye.

«Madanm in toultan zwe en rol kle dan lafanmir. Zot sa figir ki toultan pe promot lanmour, linite e larmoni dan lakour, lakominote e zot sa bann dimoun ki toultan pe edik e protez zot bann zanfan kont tou form vyolans e move lenflians e osi travay dir pour soutenir lafanmir. 

«Se sa bann kalite madanm ki nou ki pli zenn i bezwen swiv konman legzanp dan nou sosyete. Mon demann zot, espesyalman la ki Prezidan James Michel in lans sa progranm renesans sosyal, pour ki nou tou madanm dan Sesel nou servi nou bon lenflians e travay ansanm avek lezot madanm ki pli vilnerab e ki petet pour plizyer rezon in tonm dan bann move labitid e trouv zot difisil pour sorti e briz sa baryer.

«Nou ki pli for donn en koudmen pour relev zot e donn zot lespwar e lanvi pour sanz zot lavi pour ki demen nou kapab trouv nou bann madanm dezavantaze pe kontribye pozitivman a tou nivo pour en meyer lavenir. 

«Mon osi lans en lapel avek bann madanm ki pe sibir vyolans fizik ou seksyel pour aret soufer an silans.  Vin devan, ozordi plis ki zanmen nou sosyete pa toler bann tel aksyon. Vin rod led avek bann lorganizasyon ki’n ganny met anplas pour ed zot, swa NGO ou gouvernmantal.  Vin rod led e briz sa baryer.

«Pa les zot vin viktim. Madanm i touzour for, solid e dinamik. Avans devan e repran zot lavi dan zot lanmen. Mon demann tou madanm dan Sesel pour fer en moman refleksyon pandan sa lazournen enportan. Reflesir lo bann sitiasyon madanm dan lezot pei. Fer en konparezon avek nou prop sitiasyon e konpran akoz nou bezwen apresye ki lavi i en kado e viv li an bonn sante e kontinyen travay dir pour nou Sesel.
«Bonn fet zot tou.»

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *