Kominike Lapolis


21-March-2013

Nigel Jerry ki reste Vilaz Pascal in kondann 2 term 5-an pour lofans kas lakaz, 1 term 9 mwan ek en lot 18 mwan pour vole dan lakaz. Sa i fer li en total 12-an 3 mwan prizon akoz son 4 santans i mars separeman.

Jerry ti kas lakaz en madanm La Misère e vole ladan. Lensidan ti ariv le 27 ek 28 Fevriye sa lannen.
An relasyon avek ka vol le 27, Tahira Faliarivory, en malgas ki reste Plaisance in kondannen pour lofans resevwar propriyete vole apre ki lapolis ti rekiper kot li serten propriyete ki Jerry ti’n vole. Tahira  in ganny en santans 18 mwan prizon sispann pour 3-an ek 10,000 roupi lanmann ki i annan ziska le 1 Mars 2014 pour li peye sinon i pou al 6 mwan prizon.

******
David Mousbe ki reste Roche Caiman in ganny en santans 18 mwan pour vol laptop en madanm dan rezyon Roche Caiman menm an Fevriye lannen pase.

******
Lakour Mazistra in pas en santans 5-an prizon lo Daniel Cliff Joubert pour lofans vol osi byen ki 1-an pour andomaz propriyete. Sa 2 term prizon Joubert pe mars separeman ki fer li en total 6-an prizon.

Joubert ti vol sennon en msye pansyonner obor semen Mont Fleuri le 27 Fevriye sa lannen. Pandan sa vol linet sa pansyoner ti tonbe e kase.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *