Tyermenn Task Force Dezas i donn detay Lasanble lo progre travay restorasyon


03-April-2013

Nou a rapel ki sa Task Force Dezas ti ganny etabli par Prezidan James Michel pour kordin bann travay restorasyon ek rekonstriksyon swivan dezas koze par gro lapli ki ti frap Sesel lafen Zanvye sa lannen.

Msye Meriton ti enform Lasanble ki travay sa Task Force Dezas ti baze lo rapor ki Komite Nasyonal pour Risk ek  Dezas dirize par Minis pour Lanvironman ek Lenerzi, Profeser Rolf Payet, ti’n fer e sa ti’n estimen a en kou 120 milyon roupi pour bann travay restorasyon ek rekonstriksyon.
Msye Meriton ti eksplike ki pour fasilit son travay sa Task Force Dezas ti etabli 4 sou-komite e sa ti pour:
• Lenfrastriktir piblik
• Lanvironnman ek drenaz
• Reabilitasyon kominoter
• Lagrikiltir.

Ler sak sa bann sou-komite ti’n fer evalyasyon pli profon lo bann travay ki zot ti annan pour fer Msye Meriton i dir Task Force Dezas ti realize ki i pou bezwen ankor plis larzan pour arive konplet tou bann travay e sa sonm ti ogmante pour ariv 180 milyon roupi.

Msye Meriton ti atir latansyon Lasanble lo lefe ki Labank Mondyal in osi anvoy en group eksper pour fer en rapor byen detaye lo pert ki nou pei in sibir e konbyen i pou koute pour fer bann travay rekonstriksyon.

I ti dir ki estimasyon sa bann eksper, ki paret dan en rapor ki apel DALA, i bokou plis ki sa ki Task Force Dezas ti’n kalkile.

Premye priyorite sa Task Force Dezas, Msye Meriton ti dir, sete pour otan ki posib fer lavi bann viktim retourn normal e la Lazans Proteksyon Sosyal ti komans asiste bann viktim.

«Depi le 31 Zanvye ziska le 26 Mars sa lazans in pey en sonm 2,864,872.75 roupi», Msye Meriton ti fer resorti. I ti fer remarke ki sa ti 75 % bann sonm ki ti’n reklanmen ziska en maksimonm 25 mil roupi.

Task Force Dezas ti rekomande ki Fon Dezas i konsider pey larestan sa bann claims par anba e ziska 25 mil roupi dan son totalite. Pour bann claims par lao 25 mil roupi, Fon Dezas ti pey 50% lo sa sirplis.

«Ziska prezan Fon Dezas in pey 2.1 milyon roupi dan sa bann sirkonstans», Msye Meriton ti eksplike.

Bann fermye lo Mahé, Praslin ek La Digue ki zot laferm ti inonde e detri zot osi zot in ganny asiste pour zot kapab reetabli zot.

Bann kontrakter ki’n travay pandan letan dezas ek lezot ki ti donn en servis tel parey netway lanmar, debous rigol, fourni manze, transpor, materyo ek lekipman pe osi ganny peye e Fon Dezas in pey zot en sonm 7.1 milyon roupi ziska prezan, Msye Meriton ti dir.

I ti dir ki Fon Dezas pe osi anvizaze asiste bann pti biznes ki ti ganny afekte e i annan antou deza 29 zot ki’n fer en claim.
Anba sou-komite reabilitasyon kominoter, Msye Meriton i dir 152 travay lo en total 298 ka pour en kou 2.4 milyon roupi in deza konplete e ki i reste ankor 146 ka pour travay lola e sa in estimen a en kou 3.3 milyon roupi. Sa i enkli koup pye dibwa, kas ros, netway e ponp tenk septik e bann reparasyon lakaz.

Apard sa bann travay irzan ki’n fini konplete Msye Meriton in dir sak bann sou-komite i annan son lalis travay dapre bann priyorite e zot in ganny klase pour fer a kourt, mwayen e lon-term.
I dir i annan in ganny met lo tender tandis ki serten zot ankor dan staz design akoz zot bann gro proze.

Msye Meriton ti enform Lasanble ki i annan serten lorganizasyon enternasyonal ki’n ofer Sesel led e parmi se Labank Devlopman Afriken ki’n promet en don 1 milyon dolar, OFID en lòn 17 milyon dolar pour bann gro proze lenfrastriktir piblik. I ti azoute ki gouvernman pe konsider sa anliny avek son progranm reform avek Fon Moneter Enternasyonal. En delegasyon sorti BADEA pe osi vin isi byento pour get dan posibilite asiste Sesel.

Msye Meriton i dir ki antretan i’n demann tou lazans pour finaliz bann kou e etabli priyorite bann travay
 rekonstriksyon pour kapab sorti avek en progranm nasyonal ki soutenab a lon-term.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *