Lasanble i demann gouvernman pour anpes prodwi move kalite anvai nou pei


06-April-2013

Sa mosyon ti table par manm elekte pour Au Cap Murielle Marie.
Ler i ti prezant son mosyon, madanm Marie ti dir ki ozordi Seselwa i santi zot konsernen avek kalite bann prodwi ki zot aste dan magazen oubyen dan lezot pwen lavant.

Depi soket elektrik ziska biskwi, depi sa ki ganny enporte ziska sa ki ganny fer lokalman, i annan en leokri deor kont bann prodwi ki pa lo standar, ki’n ekspire oubyen zis son kalite pa bon.

«Zanmen dan listwar nou pei in deza annan en sitan gran kantite prodwi lo marse e sa i osi vedir ki zanmen dan listwar nou pei in deza annan en sitan gran kantite prodwi ki pa satisfer konsonmater an term kalite,» madanm Marie ti dir.

I ti fer resorti ki parfwa serten sa bann prodwi i bon marse e bokou Seselwa napa lot swa akoz zot mwayen finansyel pa permet zot aste sa ki pli ser e i malere ki se sa kous nou popilasyon ki pli vilnerab, ki pli ganny afekte.
Madanm Marie i dir ki parfwa sours problenm avek en prodwi lokal i trouve aletranze kot bann konponan sa prodwi i sorti.
«Si nou anvi ki nou lapros i efektiv e efikas nou pou bezwen fer en lenvanter e vwar kwa ki nou annan koman zouti an term regilasyon, lalwa, resours imen e teknik pour rezourd sa problenm,» madanm Marie ti azoute.

I ti dir ki nou pou bezwen answit gete kwa ki mank nou e ki mannyer nou pou adres sa bann defi.

Sa i vedir ki nou pou bezwen konmans mazin lo bann mezir prevantiv, me osi lezot pli proaktiv pour fer fas avek problenm relye avek lenportasyon prodwi ki pa lo standar.
 
«Nou devret mazin lo rol ki bann diferan lazans i kapab zwe pour dekouraz bann enportater fer antre dan pei bann tel prodwi oubyen matyer premyer,» madanm Marie ti dir.

I ti fer resorti ki si nou vreman anvi rezourd problenm bann prodwi move kalite ki annan dan pei, nou pou bezwen komans par adopte en bon latitid.

E la kestyon i ki mannyer en pti pei parey Sesel ki annan en lekonomi tre ouver e ki napa mwayen pour kontrol direkteman prodiksyon bann prodwi ki i enporte pou kapab minimiz risk ki sa bann prodwi i kapab poze.

Zis ant lannen 2007 ek 2011 Minister Lasante in rikord 93 ka lanmor ki relye avek maladi lefwa.

«In ler pour lotorite azir, akoz lasante nou pep e sekirite lavi nou bann sitwayen i an danze,» madanm Marie ti ensiste.

I ti fer remarke ki deza statistik pe montre logmantasyon dan lensidan kanser ki parfwa relye avek serten prodwi move kalite ki nou manze oubyen bwar. E anplis nou’n osi vwar en logmantasyon dan lobesite parmi bann zanfan ki osi relye avek bann prodwi manze ki pa bon kalite ki parfwa i adiktiv parmi nou zanfan.

«Nou bezwen enporte, me nou pa kapab enport nenport kwa e keksoz ki poz en risk pour lasante nou pep ek nou lanvironnman,» i ti azoute.

I ti dir ki en enportater pa kapab zis enport nenport kwa san rod lasirans lo kalite sa prodwi ki i pe enporte.

I ti fer remarke ki Sesel pa kapab anpes okenn endividi oubyen biznes prodwi keksoz move kalite, me Sesel i annan en devwar pour li fer sir ki sa bann prodwi move kalite oubyen ki pa lo standar pa antre lo son teritwar.  I ti azoute ki menm parey i difisil menm enposib pour en dimoun antre Sesel ilegalman
i devret osi difisil pour en prodwi move kalite antre dan nou pei.

A sa nivo gouvernman pou bezwen met anplas bann standar lo bann prodwi enporte ki a permet divizyon customs annan en responsabilite fondamantal pour kontrol oubyen konfiske bann prodwi enporte ki pa lo standar e osi pour asire ki zot vreman an konformite avek lalwa ek regilasyon.

I ti osi propoze ki gouvernman i osi met anplas lalwa pour asire ki okenn prodwi ki antre dan pei zot letiket i merit annan sa trwa langaz ofisyel ki a permet konsonmater lir kwa ki zot pe aste.

I ti fer remarke ki bann lazans ki deza pe fer sa bann travay sakenn pe azir an izolasyon avek lezot
ki fer ki parfwa zot menm vin an konfli oubyen fer menm travay de fwa ki reprezant en gaspiyaz resours.

«Sa mekanizm ki mon pe propoze pou anmenn tou bann lazans, lotorite ek lorganizasyon ki annan okenn keksoz pour fer avek kalite prodwi dan pei anba en menm parasol pour zot kordin e ranforsi travay kanmarad. Sa mekanizm pa devret en nouvo lotorite me en striktir ki zwenn zis pour kordin travay tou bann lazans,» madanm Marie ti dir.

I ti osi swete ki gouvernman i ekout Lasanble lo sa size e azir vitman pour protez nou pei kont sa lenvazyon prodwi move kalite e protez lasante e sekirite konsonmater Seselwa.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *