Lasanble i demann gouvernman pour revwar e moderniz sistenm franchise STC


19-April-2013

Sa ti atraver en mosyon table dan Lasanble Nasyonal Mardi  par manm elekte pour Cascade Charles De Commarmond.

Sa mosyon ti pe demann gouvernman pour agrandi sistenm franchise ki annan dan bann distrik avek bi ede mentenir pri rezonnab komodite dan bann laboutik.
Ler i ti prezant son mosyon Msye De Commarmond ti dir ki bi en tel mosyon i akoz pri marsandiz in ogmant tro bokou dan pei.

«Menm si dolar ek lezot deviz i desann e nou roupi i apresye, tou keksoz, sirtou komodite esansyel, i kontinyen ogmante tandis ki saler li, i reste preski parey,» Msye De Commarmond ti dir.
«An rezilta nou pep ki soufer an silans e sa pa bon,» i ti azoute.

I ti fer remarke ki le 5 Zen 1977 ler nou ti fer revolisyon, enn bann kondisyon ti pour etablir en sistenm pour fer lavi nou pep vin pli meyer e kot i kapab ganny bann komodite de baz a bann pri pli afordab.

«I pour sa rezon ki an 1981 SMB ki ozordi i STC ti ganny kree,» Msye De Commarmond ti azoute.
I ti fer rapel ki bi sa konpannyen pa ti pour fer en ta profi me pour plito fer sir ki nou pei ek nou pep pa zanmen mank bann keksoz de baz a bann pri rezonnab e pour fer sa SMB sa lepok ti kree bann franchise avek bi fer pri marsandiz de baz reste ba. Plitar sa bann franchise ti agrandi avek bi fer plis dimoun benefisye e sa ti marse a en serten nivo.

Loter mosyon ti eksplike ki an 2008 SMB ti vin STC e son legzistans i enportan pour nou pep sirtou bann ki pli vilnerab avek en saler tre ba e pe trimouse pour fer de bout zwenn.

«Legzistans STC i osi vital pour asire ki nou pti pei pa mank komodite dan ka en emergency e sa i tre enportan pour sekirite alimanter nou popilasyon e STC pa devret zanmen e zanmen fermen,»  i ti fer resorti.

I ti azoute ki ozordi sityasyon in sanze e kriz finansyel, reform demande par Fon Moneter Enternasyonal ek Labank Mondyal osi byen ki liberalizasyon lekonomi parmi lezot fakter ankor in fer ki fodre bann nouvo lalwa parey komers zis i vin anplas.

«E la nou pe vwar ki komers zis pe dir avek franchise ki avek liberalizasyon, STC pa kapab fors zot vann marsandiz pri ki li i oule akoz zot lib pour vann pri ki zot oule menm si zot in aste sa komodite avek STC,» i ti dir.

Msye De Commarmond ti fer resorti ki la a prezan kontra ki STC ti annan avek bann franchise in nepli vo lapenn e akote tousala serten lezot marsan in grandi e zot annan plizyer laboutik e zot pri dan serten sa bann laboutik i pli meyer marse ki sa ki pour STC.

«Menm pli bon kalite diri avek pli bon packaging pe vann pli bon marse ki sa ki STC in dir nou ti pli bon deal pandan en kantite lannen,» Msye De Commarmond ti azoute. 

«Nou kapab dir ki sa i konpetisyon ki pe dikte pri e ki STC i vwar li pri dan tousala.  Petet sa i parsyelman vre me STC pa ti ganny kree zis pour sa e i pour sa rezon ki atraver sa mosyon mon pe demande ki STC i revwar lobzektif prensipal son legzistans, i revwar son bann lagreman avek bann  franchise parmi lezot mezir ankor,» Msye De Commarmond ti azoute.

I ti fer remarke ki sirtou la anba nouvo direksyon, STC i kapab fer plis ankor pour compete pour fer desann pri marsandiz, pour fer plis dimoun pour enkli bann lo zil parey Silhouette osi kapab benefisye.

«STC i devret kapab moderniz li, negosye pour kapab annan plis magazen dan bann rezyon, aret subsidise akoz napa nanryen pour subsidise e i devret e kapab fer nou ganny komodite pli bon marse e delivre sa bann marsandiz kot sa bann laboutik ek franchise».

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *