Travayer i ralye pour rann glwar Bondye


02-May-2013

Monsenyer Wiehe i beni lanmen bann fidel

Lanmes ti prezide par Levek Katolik Denis Wiehe, akonpannyen par plizyer lezot pret, enkli pret laparwas David Alcindor.

Parmi bann ki ti prezan pour sa lanmes ti Prezidan Larepiblik, Msye James Michel, serten bann minis, manm lasanble nasyonal e lezot o zofisye gouvernman.

Legliz Anse Royale ti’n deborde avek bann fidel, e bokou dimoun ti bezwen reste andeor legliz, kot laranzman ti’n ganny fer pour zot kapab swiv lanmes malgre zot lokasyon.
Dan son lapres, Monsenyer Wiehe ti fer rapel lenportans travay pour ganny nou lavi e sonny nou fanmiy, e osi pour kapab kontribye ver lasosyete.

Mesaz pour sa lafet ti demann tou travayer pour trouv lazwa dan zot travay e rann glwar Bondye.

Monsenyer ti osi fer rapel ki Joseph ti en sarpantye ki ti ganny son lavi e sonny son fanmiy atraver son metye.

« Bokou dimoun ozordi i materyalistik, e nou osi vwar bokou koripsyon. Me lo lot kote nou osi vwar bokou dibyen, kot nou vwar en kantite dimoun pe fer travay volonter. Senplisite koman en travayer i tre enportan, alors annou travay dir pour en saler zis e sifizan, » i ti dir.

Ti osi annan en lapriyer spesyal pour bann travayer, ki ti demann lagras pour ki tou travayer ava vin e reste onnet e konsansye e konsider zot travay konman e privilez ki zot in gannyen pour servi e devlop bann talan ki Bondye in donn zot.

Alafen lanmes, Monsenyer Wiehe ti fer benediksyon lanmen, kot tou dimoun ti resevwar delo beni lo zot lanmen.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *