Gro divan i koz koupir kouran lo Mahé


21-May-2013

Korporasyon Litilite Piblik (PUC) in raport 33 ka depi yer bomaten e sa ti plito an rezilta brans dibwa ki ti’n tonm lo ban lalinny ensi ki poto kase en pe partou lo Mahé.
Touzour dapre PUC, konsomater e manm piblik an zeneral i devret pran prekosyon dan bann letan parey pour pa tous bann difil ki tonm ater.

PUC i osi demann manm piblik pour averti sa korporasyon si zot eksperyans okenn problenm koupir kouran, brans dibwa ki tonm lo lalinny e lezot tel problenm pandan sa bann peryod gro divan.
PUC ti dir ki in rezourd plizyer sa bann ka pandan lazournen yer e zot in osi kontinyelman fer serten travay pour esey rezourd bann lezot ka.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *