Mesaz minis alokazyon Lazournen Mondyal pour Lanvironnman-‘Fer zefor pour prodwir e pa gaspiy manze’


04-June-2013

Profeser PayetIn fer sa dan son mesaz pour mark Lazournen Enternasyonal Lanvironnman ki ganny selebre le 5 Zen.

Teks entegral mesaz Profeser Payet i lir koumsa :

« Alokazyon Lazournen Lanvironnman, kot tenm i vize ver manze ek lanvironnman, mon pe fer sorti lenportans fer zefor pour prodwir e pa gaspir manze : wi avek devlopman, lespas in vin pli limite kot lakour, me sak fanmiy Seselwa i devret fer zefor pour plante kot zot lakour, menm dan flat ou « housing estate » ou kapab plant dan po e asire ki ou fanmiy pe manz byen e ou zefor pe kontinyelman donn valer bann prodwi lokal.  An plis ou zefor pe ede redwir manze enporte, pei i ekonomiz larzan, e byensir bann fanmiy osi i depans mwens e sa larzan i ganny met akote pour lezot keksoz.

« Mon osi pe ankouraz bann letablisman touristik pour aste manze avek bann prodikter lokal, zot aksyon i a fer ki nou frisiter, patat ek manyok e lezot i a ganny son valer. Sa i a redwir kou transportasyon prodwi ek bann emisyon e avek sanzman klima ki preokip nou tou, sa i ava ede pour protez nou lanvironnman.

« Manze prepare lokalman kontrerman avek manze enporte oubyen ‘fast food’, i pli bon pour nou lasante, mazin byen larises en pei i dan son pep, e en pep ki manz byen i en pep an bonn sante.

« I enportan pour mwan fini sa mesaz an dizan ki wi i byen pour prodwir manze kot lakour, i enportan pour manz byen manze ki nourisan e ki bon pour lasante, me i egalman enportan pour evite fer gaspiyaz manze, akoz dan bokou pei bann zanfan pe mor lafen. Anplis annou servi larestan manze, kot i annan lespas pour fer konpos akoz letan nou resikle, lanvironnman i benefisye. Alor letan nou manz lokal, nou valoriz bann lespes lokal ki osi form par nou lanvironnman, nou lakour, nou kanton e nou zil !

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *