Artis i vin ansanm pour promouvwar zot form lar


08-June-2013

Bann artis i rankontre dan en latmosfer detant e enformelSa aktivite, apele ‘Rankont Artis’, ti regroup mizisyen, pent, poet, akter/aktres, ekriven, danser/dansez, oter/konpoziter, parmi plizyer lezot kalite ankor.

Sa aktivite i linisyativ sef egzekitif Nac, Jimmy Savy, ki dir ki i ti vwar en nesesite pour anmenn bann diferan kalite artis ansanm e promouvwar dyalog dan en latmosfer detant e enformel.

« Normalman, sak artis i konsantre zis lo son form lar e pour ede promouvwar lar an zeneral e pous lar pli devan ankor, ‘Rankont Artis’ in pran form. Pandan sa sware, artis i sosyalize, partaz lide e menm fer konnesans avek kanmarad, e sa i anmenn plizyer benefis, enkli fer zot kapab fer bann proze ansanm apre,» i ti dir.

Pandan sa aktivite lekipman benn ti’n ganny met anplas e nenport ki artis ti lib pour vin devan e perform en morso. Menm bann artis lar vizyel ti’n zwenn avek bann mizisyen pour jam en kou.

Sa aktivite ti’n konmans ganny organize tou le mwan, me apre ti ganny revize e aprezan i deroul tou le trwa mwan.

«Mon mazinen ki kekfwa en zour i ava annan en landrwa kot bann artis ava kapab zwenn pli regilyerman pour en tel aktivite, e ziska prezan bann artis in byen akeir sa linisyativ. Dan le fitir nou mazinen ki bann lasosyasyon ki tonm anba nou konsey ava organiz sa aktivite e nou isi kot konsey nou ava plito pran rol fasilitater,» Msye Savy ti dir.

Pour le moman sa aktivite pa enkli bann DJs e Msye Savy pe lans en lapel avek zot pour fer zot lasosyasyon vin pli for e pour afilye zot avek konsey, pour ki zot ava kapab ganny enkli dan bann tel aktivite.

«Pli ale, deejaying pe ganny gete konman en form lar, alors nou pe osi envit bann DJs pour vin form par nou bann aktivite,» i ti dir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *