Kordinater National Day expo i zwenn partisipan


10-June-2013

Msye Vielle pe adres bann partisipan pandan rankont Sanmdi

Sa bann partisipan ti zwenn avek bann ki pe kordin sa aktivite Sanmdi apremidi kot lasal NSC (Konsey Nasyonal pour Spor) Roche Caïman.

Zot in osi konnen kote zot pou ganny plase pandan sa trwa zour atraver en sistenm kot zot in bezwen pik en nimero e answit zot in ganny montre kote ki zot stòl pou ete.
Bann partisipan ki pa ti prezan pandan sa rankont pou ganny plase par bann organizater.

Michel Vielle, ki kordinater prensipal sa levennman, in dir ki fodre tou partisipan in ariv avek zot latant Vandredi le 14 Zen pour fer lenstalasyon elektrisite.
Bann partisipan pe ganny demande pour ariv avek zot latant pa plitar ki midi.

Msye Vielle in dir ki en semenn avan sa levennman tou bann travay mazer in fini konplete e ki zot satisfe avek bann preparasyon.
Zour louvertir sa aktivite, Dimans le 16 Zen, tou partisipan in devret antre pa plitar ki 8er bomaten.

Serten latant in deza ganny monte dan landrwa kot lekspozisyon pou deroule

Msye Vielle in lans lapel avek bann ki dan sekter artizanal pour dekor zot bann stòl e pour fer li tre atiran pour demontre linovasyon ki’n annan dan sa sekter.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *