Lasanble i siport demars pour annan en amusement park dan Victoria


20-June-2013

Sa i vin apre ki en mosyon lo sa size ti ganny table par manm elekte pour Bann Zil Pros Chantale Ghislain pandan sesyon semenn pase.

Dan son prezantasyon lo sa mosyon Manmzel Ghislain ti dir ki 37-an pase zis apre lendepandans ti napa playground, ti napa amusement park e zanfan ti defoule dan ronn ek kouk kasyet anba lalin kler.
 
«Nou’n konn zwe konos, zwe lastik, 7 stone, e plizyer lezot zwe ki ozordi zot ganny klasifye koman zwe tradisyonnel, san bliy bann ladans kanmtole ki ti form parti dan nou bann zwe,» Manmzel Ghislain  ti fer remarke. Me i ti fer resorti ki avek letan ki’n pase lekonomi in bouze, e koman en pei nou pa’n reste deryer me nou’n devlope.

E ti an 1979 ki Sesel ti zwenn lemonn pour selebre lannen enternasyonal bann zanfan e apre sa le 1 Zen sak lannen i rezerve koman Lazournen bann Zanfan e apre ti annan louvertir premye zarden zanfan santral Sesel.

« Zanfan Seselwa ensi ki zot paran ti trouv en nouvo latraksyon - karousel, balans, gliswar e bokou lezot ankor. E pour en bon pe lannen en pti desant lo playground ti moman detann pour plizyer paran e zanfan, ziska ki dousman dousman sa bann latraksyon in bouz dan bann distrik, kot serten lekol e daycare pour desantraliz sa latraksyon e fer li vin pli pros avek zanfan. E pour sa enn dan lavil Viktoria li in plito dousman dousman tonm an rin,» Manmzel Ghislain ti fer resorti.

I ti ensiste ki a sa nivo devlopman ki nou  pei in arive, i enposib pour gouvernman fer tou, sirtou ler en pei parey Sesel in pran koman son langazman, donn lasante e ledikasyon gratwit son pep, e fer sir ki nou bann vyeyar zot zouir en bon retret.

«Kestyon alor i ki sekter prive in fer? », Manmzel Ghislain ti demande.
I ti dir ki bann manman ek papa for zot donn zot kouraz dan travay pandan ki zanfan zot al lekol, me oli en landrwa pour zot sosyalize? Oli en landrwa pour sa zenn defoule? Nenport ki non zot pou deside donnen, ki swa en playground, en amusement park, en Family Park, me i devret enn ki modern, konsevwar pour ofer en lanvironnman sen pour zwe dan en landrwa natirel.

«Sa amusement park i devret sitiye dan Victoria pour ki i vin landrwa pli komen ouswa pli frekante.

En landrwa zwe ouswa detant parey en amusement park ouswa playground i ganny konsidere koman en landrwa ki annan lefe pozitiv lo devlopman en zanfan. Bann skill sosyal ki zanfan zot devlope lo en playground zot grandi avek e ed zot ler zot vin adilt.

I lanvironnman pli enportan pour zanfan andeor sekirite zot lakour. Aktivite fizik i redwir risk problenm sikolozik dan zanfan e i ofer en loportinite ideal pour zanfan metriz bann skill fizik tel parey balanse, e grenpe. I devret en landrwa kot paran a zwenn pour dyaloge, anmenmtan ki zot zanfan i zwe e enterakte avek lezot zanfan.

En landrwa kot lazenes zot a kapab zwenn zot osi pour zot kalite zwe e rankontre lezot zenn, sirtou la ki laplipar landrwa kot zenn osi byen ki adilt ti’n deside lo zot menm, san okenn form lorganizasyon, zis rantre e fer nenport kwa, in aprezan fermen.»

Vi ki Prezidan James Michel in deza donn son langazman pour en tel proze, Manmzel Ghislain in lans
en lapel avek sekter prive pour zot osi ede pour vitman donn zot sipor e ede met sa landrwa lo son lipye pour benefis nou pep.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *