Nouvo klib pour devlop abilite zanfan Pointe Larue


09-July-2013

Manm sa nouvo klib apre ki zot ti’n ganny prezante avek zot triko

Lansman sa klib ti fer Vandredi dan ladministrasyon sa distrik dan prezans manm lasanble nasyonal pour Pointe Larue Jennifer Vel, ladministrater Julita Adela, tyermenn konsey lafanmiy o nivo nasyonal Robert Moumou, tyermenn konsey lafanmiy dan distrik Wilness Fanchette, bann zanfan lekol, parmi lezot envite.

Sa klib i form parti en proze apele ‘3R’ ki reprezant - grandi pour vin en zanfan remarkab, vin en zenn responsab e plitar en adilt respektab.
En lot bi sa klib se pour ed sa bann zanfan devlop zot potansyel sosyal koman en endividi e en sitwayen responsab.

I pou osi ede promot e ankouraz bann bon valer lavi e demontre sa lespri lanmour e larmoni antre zot.
Manmzel Adela in dir ki sa proze i enn ki lonterm e ki lekspektasyon i ki dan 10 a 15-an nou ava annan en sosyete modern avek en nouvo zenerasyon egzanpler pour lavenir distrik Pointe Larue e pei an zeneral.

Msye Fanchette in dir ki sa klib ava ede retir bann zanfan dan move lenfliyans ki annan dan sa distrik tel ki fleo drog ek labi lalkol.

I ti fer resorti ki dan sa klib bann zanfan pou kapab devlop zot laspe spirityel e pou annan plizyer aktivite sportif e edikasyonnel pour zot partisip ladan.
Bann aktivite pou enkli diferan form lar, vizit, sesyon kiliner ek lakoutir, parmi plizyer ankor.

Msye Fanchette in dir ki sa bann aktivite pou deroul dan wikenn, pandan vakans e osi apre ler lekol.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *