En nouvo sant pour ede anpes dimoun dormi dan semen pe ganny met an plas


11-July-2013

Minis pour Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor Vincent Meriton in dir dan Lasanble Mardi bomaten ki en proze pe ganny met an plas pour anmenn serten soulazman pour sa bann dimoun e sa i enn ki lo en baz tanporer antretan ki sa bann dimoun zot repran fonksyonman zot lavi.

I ti dir ki en batiman North East Point pe ganny repare e reabilite e sa travay i ekspekte konplete dan 2 mwan.
Minis ti dir ki lenplimantasyon sa proze i pa responsabilite gouvernman tousel me i bezwen led en kantite lezot partener -- lorganizasyon gouvernmantal e non-gouvernmantal -- pour ed sa bann dimoun.

I ti fer resorti ki bann fanmir zot annan en rol kle pour zwe dan sa prosesis.
«Nou pe travay avek zot pour ki zot reaksepte zot manm fanmir ki’n ganny afekte. Tou sa ki konsernen i devret vin devan pour donn en koudmen sov enn nou frer ou ser ki’n tonbe pour zot reganny zot dignite,» Minis meriton ti dir.

I ti osi fer resorti ki Minister Finans in donn en  sonm 712,000 roupi pour reabilit sa landrwa. I ti fer remarke ki plis larzan i neseser pour fer marse servis kot sa sant e la i ti lans lapel pour plis sipor sorti kot bann partener.

Msye Meriton ti fer resorti ki ziska prezan i annan en 20enn dimoun ki’n ganny idantifye e pare pour vin devan pour ganny led atraver sa proze.

Minis Meriton ti donn sa bann lenformasyon Lasanble letan i ti pe reponn en kestyon par manm elekte pour distrik Les Mammelles Emmanuel Fideria ki ti’n demann avek minis si son minister i annan en progranm pour tir bann sitwayen ki dormi dan semen e dan bann batiman abandonnen.

Minis Meriton ti azoute ki sa sityasyon i en konsern pour nou tou. Me i ti dir i enportan pour note ki tou sa bann dimoun zot sorti dan en fanmir, zot ti annan en fwaye e dimoun ki zot ti pe viv avek me pour en rezon ou en lot in arive ki zot in perdi kontrol e fonksyonnman sosyal akseptab e sa i fer ki zot konportman in vin pa akseptab e entolerab pour lezot manm zot fanmir e i malere ki zot trouv zot dan sa kalite sityasyon ozordi.

Bokou sa bann dimoun ki trouve lo semen i viktim en malez sosyal e pour bokou zot, zot lasante emosyonnel, fizik, mantal pa permet zot rezonn dan en fason normal e akseptab.

«Nou vwar li vreman tris ki serten dimoun dan nou popilasyon i trouv zot dan sa sityasyon e i demande ki nou adres sa size avek bokou latansyon akoz i en size tre delika.

I dir son minister i entervenir dan bokou ka e bokou travay pe ganny fer an partenarya avek diferan lazans pour donn tretman e ed bann dimoun ki’n ganny afekte, travay avek fanmir kot zot sorti e lezot fanmir ki kapab donn zot en plas tanporer ziska ler ki zot kapab repran zot lavi anmen, retrouv zot dignite e travay pour kontribye dan devlopman pei.

Minis Meriton in rekonnet linisyativ mouvman Nou La Pour Ou ki pe asiste sa bann dimoun avek en repa. Sa i posib atraver kontribisyon ki i gannyen avek plizyer endividi ek lorganizasyon zenere.
«Gouvernman i salye e remersye zot pour sa travay nob,»  i ti dir.

Minis Meriton i dir ki son minister pe travay pa zis avek Nou La Pour Ou me osi avek plizyer lorganizasyon ek lazans e osi legliz pour met en komite anplas pour deside ki pou arive avek sa bann dimoun apre sa peryod kot zot in resevwar led.

«Sa travay nou rekonnet pa fasil me lobzektif lonterm se pour asire ki dimoun ki ankor prodiktiv i retrouv en travay e retourn dan zot fanmir», Minis Meriton ti dir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *