Dimans Moutya i atir en gran lafoul


13-July-2013

Sa aktivite apele ‘Dimans Moutya’ ti vwar partisipasyon bann diferan artis renonmen tel ki Patrick Victor, Ralf, Jean-Marc Volcy, Brian Matombé, Joenise Juliette e plizyer lezot ankor.

Bann dimoun ki ti prezan pour sa aktivite ti danse e sante ansanm avek sa bann artis ki ti pe performen, e sa in montre ki zot ti pe vreman apresye sa bann performans tre vivan.

Plitar pandan lasware, bann group moutya tre koni ti vreman met lanbyans e relev valer moutya atraver bann performans.
Parmi son bann bi, sa aktivite ti pour ede promot lendistri lanmizik lokal e sa laspe cultural tourism dan nou pei.

Ti osi en sans pour manm piblik apresye lenportans prezerv sa laspe dan nou tradisyon ek kiltir.

Dimans Moutya i en aktivite ki’n ganny fer par Lasosiasyon Mizisyen Sesel (SeyMas) ansanm avek Konsey Nasyonal pour Lar.
I premye fwa ki en tel aktivite moutya i ganny organize lo sa lanpler.
Nou prezant zot enn de portre sa aktivite tire par Roland Laljee.


Send your comment :

Name *

Email *

Comment *