Mercenary i selebre lavi dan son nouvo albonm


13-July-2013

Kouvertir nouvo albonm Mersener

Sa zenn artis in dekri sa nouvo travay koman en tranzisyon dan son lavi mizikal.

«Avan zot ti dir ki mon fer lanmizik timenn. La mon’n vin avek en nouvo stil avek diferan kalite lanmizik pour tou dimoun, ki tou dimoun -- depi pti zanfan ziska trwazyenm-az -- i kapab retrouv zot ladan e asosye zot avek. Mon mesaz in vin pli senp pour tou dimoun konpran. Mon dernyen albonm ki ti sorti lannen pase, Lyrical Snipper, ti pli hard core tandis ki ‘Selebrasyon’ i pli  cool.

Pour eksplik sa sanzman, Mersener i dir ki in vin konsyan e pli matir koman en santer:
«Mon pe pli konpran lekel mwan e sa i fer mwan vin pli konfortab avek lezot stil. Mon santi mwan pe grandi e pe vin pli matir koman en artis.»

Annefe, sa nouvo albonm i paret anmenn en evolizyon dan karyer lanmizik Mersener, kot sorti dan en stil lanmizik ki ti paret striktman pour bann zenn, i aprezan ofer diferan stil menm si son labaz i reste raga, rege e dance hall.  Parey Mersener limenm i dir dan Bazz Dancehall, “menm solda lo kan pa reziste, menm ziz, menm dokter zot respe sa».
Me si son albonm i apel ‘Selebrasyon’, ki Mersener pe selebre?

«Sa album pe selebre lavi, sa pli zoli kado presye, lazwa de viv, lanmour e osi mon karyer koman en artis. Malgre tou sa ki ou pas atraver e kwa ki ou ete ou bezwen selebre lavi. Dan plas rod keksoz ki ou kwar i valer, plito kontant ou avek sa pti morso ki Bondye in donn ou ».

Si ‘Selebrasyon’ i pou lavi an zeneral parey Mersener limenm i dir -- « selebrasyon pour sa lavi […] pa zalou me annou selebre menm si nou napa cash» -- son selebrasyon pour lanmour koman en laspe lavi i pli aparan e paret pli for ki tou. Dan dan sa albonm douz sanson, i dedye lanmwatye, setadir sis tit, a lanmour, labote feminen ou menm parfwa  problenm lanmour parey dan Sugar Lover, ‘Kont lo Mwan’, Whine, ‘Napa Ki Zot Pa Pou Dir’, ‘Lannwit Ek Ou’ e ‘Sove Nou De’.

 ‘Selebrasyon’ i osi en selebrasyon lanmizik avek diferan zanmi e koleg artis Mersener ki enkli Dareal Thing, Jakim, T-Tray, Elijah, Red I, Charlie, Natural, Steve.

“Lanmizik i pou nou tou e se sa ki gard nou ansanm, i donk enportan ki nou partaz li », Mersener i dir.

Si dan lepok lanmizik dizital bokou artis, sirtou bann zenn, i prefer kre, ou plito pran, lanmizik lo konpiter, Mersener in swazir pour pa «fer lanmizik lo playstation» parey i dir e plito vin avek en albonm otantik avek partisipasyon mizisyen parey Dareal Canaya lo tanbour ek klavye, Jerry Ethienne ek Barry Quatre lo gitar. Pour repran parol Mersener, sa travay ki’n rikord kot Animal Vibes Studio in «byen kalkile» avek laranzman lavwa ek lanmizik zoli e orizinal parey dan Let Go kot ou menm fasilman rekonnet son ikslofonn (xylophone), en lenstriman rar dan lanmizik Seselwa.

Abilite lengwistik Mersener pou merveyezman melanz e zwe avek de lalang, Kreol e Angle, kot dan en fason otomatik i servi mo tou le de vokabiler, i san dout osi kre en selebrasyon lapoezi. Dan sa labote  mo ek son, sa poet natirel i menm kre rim avek son de lalang diferan e form en pwezi toutafe orizinal :
« Pa les lavyeyes pran plas/Enjoy ou lavi have a blast ».

Malgre ‘Selebrasyon’ i en lafet lavi, Mersener i annan en panse pour bann ki pe soufer dan ‘Zis Pa Anvi Konnen’ e i pa manke pour balans lanmizman avek en mesaz moral dan ‘Potansyel’, premye sanson lo sa CD, kot i rapel ki pour ou pa soufer me okontrer kapab anmize, fodre ou «unlock ou potansyel» e ‘Travay’. 

‘Selebrasyon’ i finalman kilmin lo en dimansyon serye, parey i ti komanse, avek sa tit, ‘Travay’, en morso melanz poezi avek lanmizik ki nou apel ‘rab poetry’ an duo avek poet Ras Pyek.

Sirtou pa ezite pour zwenn sa selebrasyon Mersener e aste en kopi son albonm ki anvant Kot Do, e ki Mersener pe vann limenm toulezour kot Up Grade Night Club  kot ou kapab rankontre li avek son bann kanmarad artis.

Mersener ek son bann zanmi pou osi lo lasenn dan Sant Konferans Enternasyonal (ICCS) Merkredi le 31 Zilyet kot i pou ofisyelman lans ‘Selebrasyon’ e kot in promet pou kontinyen senm mesaz latolerans, lape e sirtou lanmour.

Michel Savy

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *