Lasanble i aprouv de mosyon-Dan sesyon Lasanble Nasyonal sa semenn, bann manm ti aprouv de mosyon a linanimite.


20-July-2013

Manm elekte pour distrik Bel Air, Nichole Barbé, ti demande ki gouvernman, atraver Minister Ledikasyon, i rapidman met an mars National School Nutrition Policy dan tou lekol konman enn bann progranm dan kad pour promot healthy eating e healthy living dan Sesel.

Ler i ti prezant son mosyon, Madanm Barbé ti dir ki i vwar The National School Nutrition Policy konman enn bann konponan en stratezi nasyonal ki promot healthy eating e healthy living.

«Konman en progranm dan en stratezi global, sa National School Nutrition Policy pa pou kapab ganny enplimante an izolasyon avek lezot progranm. Stratezi global pour promot en meyer stil lavi atraver healthy eating e healthy living i en lenstriman konpreansiv ki enkli plizyer progranm enkli sa National School Nutrition Policy, e tou sa bann progranm i merit ganny enplimante dan en fason ki zot ranforsi kanmarad. Sa lapros entegre i annan pour bi kre sinerzi ant bann diferan progranm e maksimiz lenpak kolektiv sa stratezi global,» Madanm Barbé ti dir.

I ti fer resorti ki sa mosyon pe demann lotorite pour azir lo zot parol. «I pa pe demann lotorite pour vin avek en nouvo linisyativ, me pour senpleman met an mars en bon linisyativ ki in deza pran me pa ankor met an mars dan en fason ki pli obzektif. I pe senpleman demann gouvernman pour egzekit en desizyon ki in deza pran e pour fer li o pli vit posib. Legzistans en National School Nutrition Policy i dan limenm en ladmisyon ki nou annan en problenm ki merit ganny adrese atraver sa polisi. Sa problenm ki sa polisi i adrese se problenm zanfan lekol ki zot pwa i plis ki zot pwa normal pour zot laz ki nou dir overweight e bann ki lapeze i bokou plis ankor ki nou apel obez,» Madanm Barbé ti azoute.

Ler i ti prezant son mosyon, Msye Arnephy ti dir ki gouvernman pe kontinyelman met lanfaz pour amelyor kalite lavi Seselwa e kalite servis ki i ofer lo nivo lakominote.

Atraver bann ladministrasyon distrik, departman kominoter ek spor i annan en rol kle pour fer sir ki i annan partisipasyon aktiv lakominote e ki zabitan i ganny empower atraver zot partisipasyon aktiv dan lavi kominoter zot distrik.

I ti azoute ki devlopman i bon, ki lo en kote i anmenn bokou benefis pour pei, me lo lot kote i anmenn serten defi ki annan bokou konsekans lo nou kiltir, nou fason viv e osi byen lo nou bann striktir e fabrik sosyal.

«Parey i leka osi dan lezot pei, nou Sesel pa en leksepsyon, bokou nou lazenes pe tre vitman dekoste e disosye zot avek bann valer kominoter e osi byen ki bann valer sitwayennte. Nou trouv bokou akt e fleo anti sosyal ki’n pran plas tel ki problenm trafik e konsonmasyon drog, vol, prostitisyon eksetera e sa pe fer soufer bokou fanmir e an rezilta lakominote e pei i ganny afekte.

«Koman en pti leta zil, nou vilnerab e sel fason pour minimiz lenpak ek konsekans ki devlopman i anmennen se pour ranforsi nou striktir de baz, set-a-dir lakominote. I enportan ki i kontinyen annan en partisipasyon aktiv lo nivo kominoter e ki bann volonter i kontinyen angaz zot dan bann aktivite lakominote,» Msye Arnephy ti dir.

I ti eksplike ki malgre nou pe promot sa konsep Corporate Social Responsibility, lefe i reste ki si distrik i anvi konsevwar, devlop e enplimant bann progranm byen striktire, enn bann konponan kle ki permet sa arive se resours finansyel.

«Souvan nou vwar nou dan distrik pe bezwen tap plizyer laport pour rod sponsorship pour kapap realiz serten proze an term progranm ki tous diferan group dan distrik. Me sa pa touzour fasil. Souvan nou vwar nou pe tap menm laport malgre response pa touzour enn ki favorab. La mon oule dir en gran mersi bann endividi ou lorganizasyon ki konpran ki direksyon nou pe pran e ki nou anvi fer e ki an retour ofer zot sipor distrik kot sa i posib.

«Souvan distrik i fer bann bon plan an term progranm e esey son mye pour enplimant en tel plan. Me souvan kontrent bidzeter i met en kantite retar dan lenplimantasyon.

Mon swete ki ler gouvernman atraver bann departman konsernen ek lezot partener ki konsernen avek byennet lavi kominoter dan distrik i konpran byen lide e demann en tel mosyon e konsider aport plis sipor, an retour sa a ankouraz lezot pour osi aport zot soutyen. Nou lekonomi pe fer tre byen. Mon panse ki koman en gouvernman avek en lekonomi tre prometan nou aprezan dan en bon pozisyon pour aport plis sipor pour en tel demann,» Msye Arnephy ti dir.


 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *