Festival Kreol 2013 pou santre otour pep Seselwa


26-July-2013

Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange ti dir sa yer pour donn bann manm medya plis detay lo Festival Kreol sa lannen.

«I enportan ki nou tret Festival Kreol koman en levennman kot nou anmenn pep Seselwa ansanm,» i ti dir.      
Minis ti azoute ki se pour sa rezon ki son minister in deside pour fer sa festival vin enn ki santre otour pep Seselwa.
«Vi ki Victoria i kapital lemonn kreol, sa festival pou ganny fer dan Victoria.»

Minis in osi konfirmen ki pou osi annan partisipasyon bann zil dan larezyon tel ki Rodrigue,Maurice e La Réunion e menm zot bann reprezantan politik pou osi prezan.
I ti azoute ki son minister pe osi esper konfirmasyon avek detrwa lezot pei kreolofonn ki pa dan larezyon.

Louvertir sa festival pou ganny fer obor kot lapos, dan en landrwa tre ouver kot dimoun pou kapab desann e apresye vreman lanpler sa festival, minis in konfirmen.
Minis in dir ki pou annan bann lorkes enternasyonal e osi byen ki latroup nasyonal ki pou ede anim lavil.

Aswar apre louvertir, pou annan en spektak mizikal kot lapos e tou pou bouz lo Freedom Square kot pou annan en sware moutya.
Sa i en levennman ki anmenn pep Seselwa ansanm e ki anmenn patrimwann kiltirel vreman alavan.

Sanmdi le 26 ki pou son gran zour sa festival, tou distrik lo Mahé, Praslin ek La Digue pe ganny envite avek en delegasyon pour pran par dan sa laserenad ki pou fini kot lapos avek ladans dan milye larout.

Dan Freedom Square pour annan bann animasyon, bann zwe tradisyonel, lavant manze kreol, en marathon kreol ki pou ganny fer toulezan e plizyer lezot aktivite ki pou ede promouvwar e demontre nou kreolite.

Fon Lanmal, ki enn bann aktivite kle sa festival ki ede met alavan tradisyon nou lenz, pou ganny fer son Sanmdi swar kot lotel Berjaya Beau Vallon Bay.
Dimans Kreo Borlanmer, enn bann aktivite ki ganny byen apresye par manm piblik, pou ganny fer dan distrik Au Cap.

Minis in dir ki sa aktivite pou kontinyen ganny fer dan sa distrik pandan sak Festival Kreol pour vreman fer Lenstiti Kreol pran son plas dan sa festival.
Manm pilbik pou osi apresye bann lezot aktivite dan sa festival tel ki Moman Kreativite ki pour fer kot Sant Konferans Enternasyonal (ICCS).

Bann lezot aktivite tel ki legzibisyon travay bann artis, kwiz, kolok, pyes teat, konkour diskour ki ganny fer toulezan pou ganny mentenir lo kalandriye sa festival.

En lot aktivite dan sa festival ki atir en gran nonm dimoun se Bal Asosye. Sa pou ganny fer kot Lenstiti Kreol e i pou sa aktivite ki pou ofisyelman ferm sa 28enm festival.
Pou osi annan en lot dan lavil dan ICCS ki pou ganny organize par bann organizater prive.

Minis in dir ki pou annan bann donasyon sorti kot bann endividi ek lorganizasyon ki pou ede avek kou sa festival ki tonm apepre de milyon roupi.
In osi lans lapel avek medya pour ede promot kreolite atraver bann reportaz e pour servi nou langaz kreol otan ki posib dan sa festival.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *