Bann zenn i anmize dan manifestasyon 11-an NRA


29-July-2013

Tou bann aktivite ti deroul lo laplenn Fredom Square.
Bann zenn sorti diferan lekol lo Mahé ti prezan e pour fer pli spesyal bann zanfan sorti lekol Praslin, La Digue e menm Silhouette ti la pour sa manifestasyon.

Minis Dezinyen, Msye Vincent Meriton, ki osi Minis pour Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor, ensi ki bann travay departman zafer sosyal, ti la pour akonpanny bann animater NRA pour sa aktivite. 

Avan bann aktivite ti konmanse, per Collin Underhood sorti kot legliz Katolik Romen, ti fer en lapriyer. Minis Meriton ti answit koz ek bann zanfan ki ti prezan e ti dir zot: «Mon tre kontan pour vvwar zot rasanble isi ozordi (Sanmdi) me mon ti pour pli kontan si mon ti vwar zot paran avek zot.»

Minis Meriton ti profite pour lans lapel avek bann zanfan pour demann zot paran pour akonpanny zot dan bann tel aktivite e pourkwa pa zwenn dan bann group NRA dan zot distrik respektiv.

I ti osi profite pour remersye bann dimoun ek bann lorganizasyon ki responsab pour fer group NRA. En gro mersi ti al pour Minister Lasante ek Minister Ledikasyon ki pare pour ede nenport ler ki NRA i annan en bezwen.

 

Apre ki bann zanfan ti’n ganny akeir, aktivite ti konmanse avek legzersis kot zot ti sof zot lekor pour met pare pour zot lazournen.

Bann diferan aktivite ti konpri foutbol, taye (relay), zwe serk, paryaz taye anmar lipye (three-legged race), zwe serso, paryaz ranpli boutey, zwe larou ek paryaz bos lakord.
Aktivite ki bokou zanfan ti pli enterese avek, sirtou bann ki ti pli pti, ti bouncy castle.

Lo laplenn ti osi annan stòl kot bann dantis ti la pour edik bann zanfan lo lenportans gard lapropte labous.
Apre ki zanfan ti’n pran zot dezennen, bann aktivite sportif ti kontinyen e dan 2er edmi bann zanfan ti kapab dekouver talan zot bann zanmi atraver en pti spektak ki ti konpri danse, sante, parmi plizyer lezot ankor.

Bann aktivite ti deroule ziska 4er kot bann zanmi ti dir orevwar, e met randevou ki zot a zwenn laprosenn fwa, me malgre sa labsans zot reste «Zanmi pour touzour».
Nou prezant zot enn de portre tire pandan sa lazournen par nou fotografer Patrick Joubert.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *