IECD pou ankadre bann dimoun ki vey zanfan


31-July-2013

Madanm Choppy antoure par Dokter Andre Leste (direkter progranm) ek Madanm Jane Larue (direktris pour kominikasyon) pandan intervyou avek Nasyon yer

Sa lenstitisyon, ki fek kree an Zanvye sa lannen e ki annan manda pour asir byennet bann pti zanfan aze zero a trwa-an, pou apartir lannen prosenn travay avek bann dimoun ki vey zanfan kot lakour, ki zeneralman nou apel bann ‘child minders’.

Dan en intervyou avek zournal Nasyon yer, Madanm Choppy ti dir i ti fer sa lanons pandan en miting avek en group sa bann dimoun Sanmdi apremidi kot lasal konferans Seychelles Trading Company.
 
Vey zanfan kan paran i al travay oubyen i bezwen absante pour en lot rezon i en aktivite tradisyonnel dan kominote, kot en paran oubyen vwazen i pran ka avek sa zanfan. Me Madanm Choppy ti fer remarke ki menm si sa aktivite in vin en biznes depi en trantenn lannen, ziska prezan ti napa okenn lalwa ou lenstitisyon pour ankadre li, menm si i en servis enportan dan lakominote akoz i permet bann paran al travay.

I enteresan note par egzanp ki lamazorite pti zanfan i konmela vey kot lakour olye al day care. IECD in resans en ventenn day care dan pei tandis ki i annan apepre 250 lakour ki akey bann pti zanfan pour veye.

«Resers in montre nou ki zanfan ant zero a 3-an i mank latansyon, e anmenmtan lankadreman ou zestyon sa group laz pa’n ganny devlope. Sa i en problenm global e Sesel pa’n ganny eparnye. Dan nou pei, sirveyans ek ledikasyon bann pli pti zanfan i dan lanmen biznes prive; bann dimoun ki vey zanfan ki pa anrezistre e ki pa ganny rekonnet legalman. Souvann fwa, bann dimoun ki ofer sa servis i mazin plis son kote biznes alor ki sa laz i krisyel dan devlopman en zanfan. Se pour sa rezon ki gouvernman in deside kre IEDC pour kapab adres bann problenm lye avek sekirite, proteksyon ek ledikasyon zanfan sa laz,» Madanm Choppy in dir.

Madanm Choppy ti fer remarke ki an se moman napa okenn lalwa ki kouver sa servis vey zanfan e ki zisteman son lorganizasyon pe antreprann en demars pour devlop bann mekanizm legal ki pou regilariz sa aktivite. Dan sa konteks, IEDC pou met an plas bann standar ek progranm, enkli formasyon pour bann akter konsernen, ki pou asir bon devlopman ptit anfans. Me pli gro proze ki sa lorganizasyon pe anbark lo la, se en letid ki pou resans tou bann landrwa kot zanfan i veye dan pei e anrezistre zot lo en rezis ofisyel.

Atraver sa letid, IEDC a osi kapap kolekte lenformasyon lo zot bann loperasyon, enkli zot fason fonksyonnen, depans, profi, eksetera. Sa a permet lotorite pour travay avek zot, e an kolaborasyon avek bann partner parey Servis Sosyal, Lasante, Devlopman Kominoter ek bann lorganizasyon non gouvernmantal, siport zot pour ki zot kapab amelyor zot servis ki swa lo nivo lespas, lizyenn, nitrisyon, sekirite e lezot laspe. Zot a menm ganny sans benefisye avek bann donasyon ou fasilite kredi e si zot anvi, devlope e vin bann day care avek en laysenns.

Bann dimoun ki vey zanfan kot lakour e ki ti prezan Sanmdi ti byen akey linisyativ IEDC ki zot in dir lontan zot ti pe espere. IEDC pe envit bann ki ofer sa servis lo Praslin e La Digue pour asiste menm miting Sanmdi le 3 Out. Tou miting pou fer dan sant kominoter sa bann distrik e ler swivan : Grand Anse, 8er30 bomaten, Baie Ste Anne, 10er30 bomaten e La Digue 3er apremidi.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *