Dan Lasanble Nasyonal - Minis pour Laviasyon Sivil in reponn kestyon lo kontra Air Seychelles ek Etihad Airways


17-June-2017

Kontra ki Air Seychelles i annan avek Etihad Airways, lapey ek kondisyon travay bann cabin crew, saler bann pilot i parmi bann diferan size relye avek lakonpanyen aeryen nasyonal Air Seychelles ki Minis pour Tourizm, Laviasyon Sivil, Por ek Marim, Msye Maurice Loustau-Lalanne ti reponn sa semenn dan Lasanble Nasyonal swivan en private notice question demande par dirizan lopozisyon Msye Wavel Ramkalawan.

Kestyon Msye Ramkalawan ti lir konm swivan:

● La ki kontra ant Air Seychelles ek Etihad Airways in ekspire, eski minis i kapab dir sa Lasanble:

- Ki pozisyon Sesel an sa ki konsern sa kontra?

- Eski kondisyon bann pilot Seselwa pou ganny revize afen ki zot ganny menm benefis aprey bann pilot etranze?

- Konbyen eski Air Seychelles i peye pour lwe lakaz Eden Island pour bann pilot etranze e lekel propriyeter sa bann lakaz?

- Eski bann cabin crew ek travayer Air Seychelles i kapab ekspekte en amelyorasyon dan zot kondisyon travay, spesyalman kot i konsern zot lapey?

- Akoz ki malgre Etihad Airways i annan 40% dan sa kontra, se zot ki domin tou loperasyon?

Minis Loustau-Lalanne in dir ki kontra ‒ en Management Service Agreement ‒ ant Etihad Airways, gouvernman Sesel ek Air Seychelles ti sinyen e vin an fors le 1 Fevriye 2012 pour en peryod 5-an e i renouvlab apre sa letan avek konsantman an ekri sa trwa parti.

In dir renouvelman sa kontra in fer atraver en let ki le trwa parti ti sinyen le 14 Oktob 2016. Ekstansyon sa kontra i pour en peryod depi le 1 Fevriye 2017 ziska le 31 Zanvye 2022.

«Rezon pour renouvle sa kontra i baze pirman lo performans ekonomik Air Seychelles pandan sa peryod. Air Seychelles in retourn profitab depi 2012 e in reste profitab anba sa Management Service Agreement e sa in arive avek korperasyon ek kordinasyon plizyer stakeholders e osi antenn target gouvernman an sa ki konsern lendistri tourizm e osi travay tou le 886 anplwaye Air Seychelles dan diferan domenn,» Minis Loustau-Lalanne ti eksplike.

Lo size kondisyon bann pilot Seselwa, Minis Loustau-Lalanne ti dir ki bann pilot etranze zot ganny 26 mil roupi anplis ki bann pilot Seselwa lo jet e 700 roupi anplis lo Twin Otters. Minis ti fer resorti ki letan Air Seychelles ti pe anploy bann pilot Etihad Airways diferans saler ti bokou plis me ki sa i nepli leka ozordi.

«Air Seychelles i santi ki avek son progranm formasyon pour tou pilot Seselwa lo Twin Otters vin bann pilot lo jet, i meyer stratezi lon term pour ranplas pilot etranze,» Minis Loustau-Lalanne  ti dir.

I ti enform Lasanble ki ozordi Air Seychelles i annan 68 pilot jet e ladan 38 Seselwa e 30 etranze. Lo kote bann pilot domestik pour Twin Otters Air Seychelles i annan li 42 e ladan 35 i Seselwa e 7 etranze.

Kou pour form bann pilot i osi reprezant en sonm larzan konsiderab, Minis Loustau-Lalanne in dir.

I ti fer resorti ki an Zanvye 2016, scheme of service pour bann pilot ti ganny revize e ki Air Seychelles napa plan pour lemoman pour reviz benefis bann pilot dan limedya.

Lo size lakaz ki Air Seychelles i lwe pour bann pilot etranze Eden Island, Minis Loustau-Lalanne ti dir ki Air Seychelles i lwe 5 apartman 1 lasanm pour 2500 dolar sakenn, 12 apartman 2 lasanm pour 3000 dolar sakenn e 11 apartman 3 lasanm pour 3900 dolar sakenn par mwan e sa i pour 28 pilot etranze.

I ti eksplike ki sa bann apartman Air Seychelles i lwe atraver VMA Eden Island e sa lorganizasyon i pey taks gouvernman.

An sa ki konsern amelyorasyon dan kondisyon travay e lapey bann cabin crew, Minis Loustau-Lalanne ti fer resorti ki ozordi Air Seychelles pe anploy 180 cabin crew,129 flight attendant, 25 cabin supervisors e 26 cabin managers.

Zot pas an mwayenn 60 erdtan dan lezer e zot duty hours i an mwayenn 120 erdtan par mwan. Zot lapey i varye apartir 14 mil roupi ziska 20,500 roupi e sa I enkli tou bann benefis. Milye lannen pase tou cabin crew ti ganny en logmantasyon 8% lo zot saler e tou travayer Air Seychelles i osi ganny bann benefis ki pa larzan parey kantite tiket avyon ki zot oule pour zot e manm zot fanmir. Zot kapab ganny 10 tiket par an pour zot zanmi e bann cabin crew sak fwa ki zot fer en voyaz zot osi ganny en duty free allowance en lit lalkol oubyen 200 sigaret.

Minis ti fer resorti ki depi Zanvye 2016 ziska Me 2017 zis 2 cabin crew ki’n volonterman demisyonnen.

«Air Seychelles i santi ki son bann cabin crew zot ganny peye korekteman, me par kont lezot travayer sa lakonpanyen ki travay an mwayenn 168 erdtan par mwan monn demann Air Seychelles pour revwar zot saler ek allowance osito posib e sa i enkli bann ground staff, checking staff, loader e lezot ankor,» Minis Loustau-Lalanne  ti dir.

I ti enform bann manm Lasanble ki sef ekzekitif Air Seychelles pou fer en assessment e donn li en feedback dan en mwan.

Lo size akoz Etihad Airways ki domin loperasyon Air Seychelles, Minis Loustau-Lalanne ti dir ki pour son 40% par dan Air Seychelles, Etihad Airways i annan 3 direkter lo bord e enn parmi i son vis tyermenn e pour son 60% par Air Seychelles i annan 4 direkter lo bord e enn parmi i son tyermenn. Anba sa Management Service Agreement Etihad Airways i annan responsabilite pour day-to-day management pour serten servis. Minis ti dir ki o komansman 2012-2013 Etihad Airways ti’n apwent 13 manager me ozordi anba sa menm lagreman 8 Seselwa in ranplas sa bann etranze e ozordi i reste zis sef ekzekitif, general manager loperasyon, komersyal ek resours imen, e osi pour corporate communication ki bann anplwaye Etihad Airways.

Minis ti dir ki avan lafen 2017, Air Seychelles i anvizaze ranplas ankor 2 manager etranze. I ti osi dir ki serten fonksyon ki pa operasyonnel in ganny santralize Abu Dhabi e sa i enkli revenue management, network planning, kestyon legal e enn de lezot ankor.

Dan en kestyon siplemanter Msye Ramkalawan ti demande ki Lasanble i ganny kopi sa kontra e i ti osi annan plis kestyon lo saler bann cabin crew, diferans dan lekar dan saler pilot Seselwa e i ti demanande kwa ki diferan ant sa bann pilot ki fer zot saler diferan, si Air Seychelles i annan en plan lokalizasyon, e kan sa bann travayer pou vwar en logmantasyon dan zot saler.

Bann lezot manm ki ti entervenir ti osi annan bokou kestyon sirtou lo size lapey e alafen swivan propozisyon par bann manm, Minis Loustau-Lalanne  in dakor pour fer en rankont byento avek bann cabin crew pour kapab ekout zot bann konsern e rod meyer fason pour adres zot.

 

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *