CARE ek legliz Ste Therese i organiz en sesyon ‘Praise & Worship’


12-August-2017

 

Legliz Ste Therese Plaisance ti vibre pour anviron 3erdtan yer bomaten avek bann sanson spirityel ek lapriyer pandan en sesyon ‘Praise & Worship’.

Sete anviron 500 zanfan lekol primer ek segonder sorti dan tou rezyon lo Mahé, apiye par zot ansennyan, paran, group lakoral ‘Praise & Worship’ Plaisance ek bann manm CARE ki ti fer distrik Plaisance rezonnen atraver bann sanson sega, sege, zouk, soul, eksetera.. an Kreol, Franse ek Angle, byen ritme ki fer bouze.

Pandan sa seans, bann zanfan ti osi priye e demann pardon pour bann keksoz mal ki zot in fer anver zot paran ek ansennyan e demann Bondye pour ed zot viv en lavi ki egzanpler ki a fer tou dimoun fyer.

Zot ti osi demann led pour reziste tou move tantasyon.

Sa ‘Praise & Worship’ ti ganny organize par lorganizasyon ki lit kont labi drog ek lalkol, CARE, ek Legliz Ste Therese, Plaisance.

Tenm sa ‘Praise & Workship’ ti ‘Selebre rezilyans spirityel’ (Spiritual resilience celebration) kot son bi sete pour ede e fer bann zanfan pran kontrol zot lafors entern ki ava ed zot pran bann bon desizyon rezilyan ler zot fer fas avek bann move lenfliyans. 

Sa ‘Praise & Worship’ ti osi en lokazyon pour sa bann zanfan dir Bondye mersi pour ed zot dan zot lavi ensi ki zot bann ansennyan ek zot paran.

Sa ‘Praise & Worship’ ti ganny selebre par per laparwas Plaisance Pierre Maciela.

Per Pierre, parey tou dimoun i apel li, ti dir i vreman kontan pour vwar sa kantite zanfan ki ti vin sa seans. 

“Pa zanmen aret priye. Priye bomaten, priye midi e priye aswar avan al dormi. Mon pou debout for avek Zezi akoz mon en zanfan Bondye e mon pou viv son laparol” ti bann mo refleksyon ki Per Pierre ti partaz avek bann zanfan pour ki zot met Zezi premye dan zot lavi avan tou lezot keksoz.

Bann lezot partener tel ki Paster Lannwit, Konsey Enter-relizye (Sifco), Sant Mont Royal, Sant Wellness parmi bann lezot ankor ti osi la pour donn zot sipor sa bann zanfan.

Direkter CARE, Noella Gontier, ti dir ki rezilyans in form parti zot travay prevansyon toulezour e ki sa bout spirityalite i osi la baz pour rezilyans kot bann zanfan i met plis Bondye dan zot lavi konman en proteksyon kont bann fleo.

“Nou konnen ki i annan en kantite ‘pressure group’ deor ki pe presyonn zot pour al dan drog, me nou nou pe ed zot pour debout for par sa levennman spirityalite ki vreman enportan,” Madanm Gonthier ti dir.

I ti fer resorti ki i annan 2-an depi ki CARE pe travay lo sa konsep rezilyans spirityalite dan bann lekol.

Patronn CARE, Sarah Rene, ti swet tou dimoun en bon seans e i ti dir bann zanfan ki zot bezwen priye e reste konnekte avek Bondye e fer bann bon swa ant sa ki mal ek sa ki byen.

“Sak fwa ou fer en swa, fer en ‘rain check’ avek Bondye. Eski i byen sa? Eski i korek? Eski sanmenm ki mon devret fer? Si nou fer en tyek avek Bondye avan nou fer en keksoz, toultan i pou gard nou dan bon semen,” Madanm Rene ti dir.

Tou bann zanfan ki Seychelles NATION ti koz avek ti byen apresye sa seans an dizan ki zot in sante, byen danse, ti gou e bann sanson ti byen zoli pour sante.

Serten ansennyan ki ti koze ti osi dir ki zot in byen apresye e serten in dir ki ti ava bon fer en seans koumsa detazantan e sa ti ganny fer resorti osi par Per Pierre ki’n dir ki sa bann moman lapriyer pour lev moral bann zanfan i en bon keksoz pour pei.

Sa sesyon ‘Praise & Worship’ ki ti konmans 9er ti ale ziska ver midi.

Yer ti dernyen zour lekol pour sa bann zanfan e zot vakans skoler kat semenm i konmanse Lendi le 14 Out.

 

  

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *