Minis Larue i kontiny son vizit familyarizasyon


12-August-2017

Nouvo minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir, Mitcy Larue, in sa semenn kontiny son vizit familyarizasyon kot de lenstitisyon ki tonm anba son portfolyo.

Sa ti kot Fondasyon Leritaz Nasyonal (SHF) ki baze Val Des Près, Au Cap e kot Lazans pour Lendistri Kreativ ek Lenvennman Nasyonal (Cinea) ki baze kot Sant Kiltirel Enternasyonal Sesel (ICCS), Victoria.

Bi son vizit ti pour li konn plis lo sa de antite, zot fonksyon, zot leta e osi zwenn bann travayer e enterakte avek zot lo zot travay ki zot fer e osi zot bann konsern ki zot annan.

Fer Val Des Près vin en vilaz ki vivan e renovasyon lo tou le de landrwa i bann keksoz ki minis in konstate e pou al travay for lo la.

Akonpannyen par son sekreter prensipal (PS) pour kiltir, Cecile Kalebi, Minis Larue ti ganny akeir kot SHF, ki baze dan Grann Kaz Vilaz Artizanal, par nouvo sef egzekitif sa fondasyon, Benjamine Rose ek lezot manm sa fondasyon.

Sa ansyen Grann Kaz avek son larsitektir kreol ek son zalantour i en moniman nasyonal.

Apar son salon, lasal a manze, eksetera, sa lakaz i osi abrit serten biro sa fondasyon.

I annan 24 travayer ki travay pour sa fondasyon.   

Vizit ti konmans dan Grann Kaz menm, kot sef egzekitif Rose ti anmenn Minis Larue ek son delegasyon fer en letour dan lakaz antye pour vwar enpe leta ki sa lakaz i ladan e anmenmtan diskit enpe lo kwa ki kapab ganny fer pour mentenir li dan en bon leta.

Zot ti osi diskit lo bann keksoz ansyen e tipikman kreol ki kapab ganny azoute dan sa lakaz pour rann li pli akeyant konman en Grann Kaz kreol kot i a kapab atir latansyon bann viziter ki vizit sa landrwa.

E sa ti tonm byen akoz an sortan dan Grann Kaz, delegasyon ti al vizit en lot pti lakaz tradisyonnel kreol par deryer, kot en group dis madanm trwazyenm-az sorti dan diferan distrik ti a pe fer bann travay artizanal ansyent epok tel ki kwen tapi, paye, pwenn mark, travay krose, eksetera. Zot bann travay tre rafinen ti byen ganny apresye par sa delegasyon kot Minis Larue ti menm demann zot pour travay ansanm avek SHF pour ki zot a kapab ede anbelir Grann Kaz e fer li vin sa lakaz kreol ek bann keksoz tipikman kreol akoz se zot ki’n viv dan sa lepok e se zot ki konn bann zartifay kreol lontan ki ti annan dan ban lakaz lontan.

Sa group madanm, ki zwenn tou le Zedi pour reviv enpe bann letan lepase antre zot, ti byen akeir sa propozisyon.

Apre sa, vizit ti kontinyen dan 11 parmi sa 15 kyos ki ti operasyonnel Zedi. Bann kyos i enkli bann ki fer zot travay lanmenm e lezot ki anmenn keksoz pour vann. Bann keksoz ki ou kapab trouve dan sa bann kyos i lenz, sak, kolye, brasle, bann diferan souvenir fer avek savon, kafoul koko, dibwa, laranzman fler sek, maket bato, lapentir, parmi plizyer lezot ankor.

Serten i osi vann keksoz ki enporte ki pa tro tonm byen avek bi sa vilaz.

Me avek tousala, serten i vwar zot dan difikilte pour vann akoz zot krwar ki sa landrwa i mank vizibilite parmi touris ek popilasyon an zeneral. Me ki mannyer pour atir viziter…

«Enpe letan avan ti annan en bonpe kliyan, konmela kliyan i rar. I mank enpe promosyon kot sa vilaz i ganny rekonnet e osi enpe lavi, enpe aktivite kot i kapab atrakte kliyan,» propriyeter ‘Noular Sesel’, Colbert Nourrice, ti fer resorti.

«Napa ase aktivite. Bann kliyan i vin parler. Zot zis ‘pop in’ e dir ‘bye bye’. Mon pa konnen si napa ase varyete akoz ler ou gete nou tou nou vann preski menm zafer. Me petet si ti fer promot sa vilaz limenm li, petet ti ava annan plis kliyan ki vin sa landrwa,» Merina Hardy, propriyeter Footstep Souvenir ti fer resorti.

Pour apir konsern bann propriyeter, Minis Larue ti dir ki i ti a kontan vwar Vilaz Val Des Près vin enn ki vivan, kot ou annan keksoz vivan toulezour, kot bann pti kyos i devret annan bann artizan pe fer sa bann keksoz la.

«Koumsa bann kliyantel ki vini i kapab vwar ki zot pe kree e kekfwa zot ava annan sa lanvi pour aste,» Minis Larue ti fer remarke.

I ti azoute ki i annan en gro travay pour fer tel ki renovasyon Grann Kaz, bann kyos e osi diskit avek bann artizan lo meyer fason pour zer sa landrwa e promot li e fer li vin en vilaz kreol.

Renovasyon ek serten agrandisman lo serten striktir dan sa landrwa pou ganny fer byento.

Minis Larue ek PS Kalebi ti termin zot vizit kot Cinea, kot zot ti ganny anmennen dan tou bann departman ki tonm anba sa lazans.

Vi ki ti ler dezennen e laplipar travayer ti’n al manze, enkli sa bann ki’n al La Digue dan kad lorganizasyon Lafet 15 Out, minis ti ganny sans zwenn enn de prezan e kontiny vizit dan ICCS an premye swivi dan lezot landrwa tel ki dan restoran Sea Front, dan ‘laundry’, kot bann sistenm klimatizer, kabin teknik, stor, parmi lezot. Vizit ti ganny dirize par sef egzekitif Cinea Galen Bresson asiste par son depite Gustave Decommarmond.

«Nou vizyon se pour nou ankadre nou bann artis profesyonnel e anmenm zot bokou pli lwen. I pou kout bokou larzan, me nou bezwen fer li dan en fason ansanm avek bann artis. En kantite artis nou annan, o nivo lar, o nivo ladans, o nivo tou. Nou pa kapab promot zis en bann. Nou bezwen promot tou diferan artis e get zot nivo apre sey anmenn zot pli lwen,» Minis Larue ti dir.

Me Msye Bresson ti fer remarke ki konstrent bidzeter pe fer li difisil pour konplet zot bann target pour sa manda 2017.

«Sa batiman kot nou ete (ICCS) i demann bokou reparasyon lo oditoryonm prensipal limenm ensi ki dan bann lezot landrwa, si nou anvi met li lo sa nivo konparab a bann sant aletranze, e osi kou elektrisite i bokou,» i ti fer remarke.

I ti swete ki bann ki aprouv bidze a konpran enpe zot sitiasyon ler zot demande vi ki i pou osi kout bokou pour promot artis aletranze me ki son rannman pou bon pour lekonomi Sesel.

Cinea i anploy en senkantenn travayer.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre minis ek son delegasyon pandan zot vizit.

 

 

 

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *