Festival Kreol 2017 pou deroul depi le 20 ziska le 31 Oktob


13-September-2017

 

Festival Kreol Enternasyonal 2017 i eksepkte redinamiz kiltir kreol Seselwa e donn li son vre plas dan lavi bann Seselwa.

Sa ti pwen pli for ki ti resorti pandan en konferans de pres yer pour ofisyelman devwal progranm 32enm Festival Kreol.

Sa lannen, Festival Kreol pou ganny selebre pandan semenn le 20 a 31 Oktob e pou vwar lentegrasyon Carnaval de Victoria dan son progranm.

Se Minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir Mitcy Larue, ki osi tyermenn komite lorganizasyon sa festival, ansanm avek sef egzekitif lazans pour bann lendistri kreativ ek bann levennman nasyonal (Cinea) Galen Bresson ki ti adres bann manm lapres.

Minis Larue ti dir ki ozordi plis ki zanmen nou pei i devret fer sir ki Festival Kreol i vin sa moter ki gid e inifye nou konman en pep ki fyer son idantite. Se pour sa rezon ki tenm Festival Kreol sa lannen i «Fyer Mon Lidantite».

Avek en progranm byen sarze, Festival Kreol pou ganny presede par en aktivite  entitile ‘Lansiv’ kot pour annan plizyer animasyon e lanmizik tradisyonnel ki pou ganny zwe enpe partou dan pei. Serten sa bann landrwa pou enkli Sant Kiltirel Nasyonal, STC Hypermarket, stenn bis anvil, bazar, lasose Baie Ste Anne ek La Digue, ensi ki kot erport.

Byensir serten aktivite popiler tel parey ‘Bal Asosye’, konpetisyon kanmtole e ‘Moman Kreativite’ pou ankor enn fwa aparet lo progranm Festival Kreol 2017.

En size byen enteresan dan festival sa lannen se lanfaz ki’n ganny mete lo pyes teat. Msye Bresson in fer resorti ki komite lorganizasyon pe esey son mye pour fer Seselwa re-apresye bann pyes teat.

An se ki konsern lentegrasyon karnaval, sa levennman pou deroul Sanmdi le 28 Oktob me pou ganny apele ‘Laserenad Enternasyonal’.

Parmi bann lezot aktivite ki pou annan i Dimans Borlanmer Beau Vallon, diferan latelye ek foronm, legzibisyon, kwiz kreol annyel.

I osi annan serten aktivite ki’n ganny progranmen pour bann zabitan Praslin ek La Digue.

Dapre Msye Bresson progranm antye festival pou ganny afise an gran dan tou kwen lavil pour tou dimoun vwar.

Festival Kreol 2017 pou osi vwar partisipasyon diferan artis zournalis e partisipan sorti dan larezyon, Lafrik ek lezot pei ki koz kreol.

Pandan konferans de pres yer Cinea ek Air Seychelles ti alors siny en edmemwar (MoU) atraver lekel Air Seychelles in dakor pour ofer 50 tiket avyon pour sa bann partisipan. Dokiman ti sinyen par Msye Bresson lo kote Cinea ek Manmzel Josie Michaud-Payet lo kote Air Seychelles.

Louvertir ofisyel Festival Kreol 2017 pou fer le 20 Oktob kot Vilaz Kreol, sitie kot car park Sant Konferans Enternasyonal Sesel (ICCS).

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *