Minis i donn leksplikasyon lo sistenm bonous pour ansennyan


13-September-2017

Apre lanons resaman ki ansennyan ki’n skor par lao 75 poursan dan zot evaliasyon in ganny en bonous, sa in anmenn serten mekontantman e kritik parmi bann ansennyan e yer swivan en kestyon prive par dirizan lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Msye Wavel Ramkalawan, Minis Dezinyen, Madanm Macsuzy Mondon, ti donn bann manm leksplikasyon lo lapar Minis Joel Morgan.

Kestyon Msye Ramkalawan ti lir konm swivan:  

Swivan lanons konsernan bonous zis pour bann ansennyan ki’n ganny par lao 75 poursan dan zot evaliasyon, eski Minis i kapab dir sa Lasanble:

i)                     Lo ki prensip eski sa minister in pran en tel desizyon?

ii)                    Eski in pran konsiderasyon bann lezot ansennyan ki’n byen fer, me ki pa’n ariv 75 poursan?

iii)                  Eski sa fason fer evaliasyon pa plito dekouraz bann ansennyan, olye ankouraz zot?

iv)                   La ki i annan bokou kritik, enkli sorti kot bann ansennyan ki’n ganny sa rekonpans lo sa metod, eski son minister i ava seryezman reviz sa kalite evaliasyon pour asire ki zot met enn an pratik kot i ava donn lankourazman tou ansennyan?

Minis Mondon ti eksplik sa prosesis dan son totalite. I ti dir ki ti an 2014 ki Minister Ledikasyon ti entrodwir en nouvo sistenm evaliasyon ansennyandan tou lekol primer ek segonder anliny avek reform dan ledikasyon ki ti ganny konsolide dan Plan Stratezik 2013-2017 e atraver en Teacher Appraisal Policy.

Minis Mondon i dir sa sistenm evaliasyon i annan en karakter devlopmantal e prosesis evaliasyon i baze lo prensip devlopman profesyonnel, devlopman personnel, responsabilite, sipor mityel ant ansennyan e sa dimoun ki pe fer evaliasyon e komitman ansennyan pour atenn en o nivo performans baze lo bann target ki’n ganny etabli.

Minis Mondon i dir ki atraver sa prosesis lanfaz ek latansyon i lo stratezi pour amelyor kalite ek lefikasite laprantisaz. Sa evaliasyon i osi en fason pour amelyor e ranforsi performans bann ansennyan ki en fakter kle pour permet Minister Ledikasyon atenn son lobzektif vizavi devlopman profesyonnel bann ansennyan, amelyor loportinite pour laprantisaz e elev rezilta bann etidyan.

Sa prosesis i kouver en peryod 2-an e i enkli diferan letap parey evaliasyon personnel ansennyan, devlopman en plan daksyon 2-an e son lenplimantasyon par ansennyan avek sipor sa dimoun ki pe evalye li parmi lezot ankor pour kapab deside ki kalite sipor adisyonnel ansennyan pou bezwen pour fer pli byen e pour kalifye pour bonous dapre kriter.

Minis Mondon ti osi fer resorti ki sistenm evaliasyon ansennyan ki an plas i lye avek Scheme of Service pour bann ansennyan 2014 /2015 e provizyon in ganny fer dan sa scheme pour en performance allowance konman en rekonpans pour bann ansennyan ki’n demontre en o nivo performans pandan sa 2-an e i osi servi pour ankouraz bann ki pe fer tre byen pour kontinyen e bann ki pe ganny difikilte pour amelyor zot performans.

«Sepandan se zis ansennyan ki zot skor i lo nivo standar ki resevwar en allowance. Prenan kont ki sa peyman i ganny fer en fwa tou le 2-an, minister in vwar li apropriye pour servi en konsep bonous dan plas en performance allowance,» Minis Mondon ti eksplike. I ti dir ki evaliasyon final i baze lo bann kriter byen defini ki trouve lo zot form evaliasyon, savedir depi o konmansman letan bann ansennyan ti pe etabli zot target ansanm avek sa dimoun ki evalye zot, zot ti okouran sa bann kriter, Minis Mondon ti fer resorti.

I ti azoute ki anplis ki rekonpans bann ansennyan ki fer byen e excel dan zot travay, sa linisyativ i form parti travay kontinyel pour ogmant kalite bann ansennyan e promouvwar lekselans dan lansennyman.

«Sa bonous i osi an rekonnesans sa nesesite pour annan incentive konman en stratezi pour retenir ansennyan dan sa profesyon,» Minis Mondon ti eksplike.

Minis Mondon ti osi fer resorti ki an preparasyon pour lenplimantasyon sa evaliasyon bann ansennyan, en seri sesyon sansibilizasyon ti ganny fer dan tou lekol e sa ti swiv par bann kour formasyon pour bann zofisye ki fer evaliasyon.

Baze lo provizyon dan scheme bann ansennyan ki’n skor 75 poursan zot otomatikman kalifye pour sa bonous. Me Minis Mondon i dir ki vi ki i premye fwa ki sa sistenm evaliasyon i ganny enplimante e tenan kont konsern ki ansennyan in souleve, Minister Ledikasyon pe konsider bann ansennyan ki’n skor 60 poursan anmontan lo en baz pro rata. Sa i vedir ki plis ansennyan pou benefisye avek sa bonous tandis ki bann ki pa’n kalifye sistenm pou kontinyen siport zot pour amelyor zot performans anliny avek bann prensip ki’n deza mansyonnen.

Minis Mondon in osi fer remarke ki pandan lontan tou bann ansennyan ti benefisye avek bann incentives ki scheme of service ti ofer e sa menm si zot performans pa ti neseserman alaoter e par konsekan bann ansennyan ki ti toultan pe pouse pour fer sir zot etidyan i ganny bann bon rezilta ti santi zot dekouraze e zot ti fer sa sorti a plizyer repriz.

I ti dir ki avek sa nouvo sistenm evaliasyon, tou bann ansennyan ki travay dir e ki prodwi bann bon rezilta pou resevwar sa bonous me malerezman i pa pou leka pour bann ki pa pe fer zefor pour amelyor zot performans e rezilta zot etidyan.

Minis Mondon in fer kler ki polisi i fer provizyon pour bann ansennyan ki pa satisfe avek rezilta zot evaliasyon fer en rapel.

 

 

 

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *