Let pour Editer - Msye Rene – En zonm spesyal par tou mezir!


14-September-2017

Bonzour. Dan pe navige lo internet mon ti bat avek en portre Msye (Albert) Rene lo erport letan i ti sorti son tretman Larenyon. Mon ti realize ki parey nou tou nou pou eksperyanse, letan i pas vit e dimoun i vyeyi avek letan. Me menm deryer sa laz for, Msye Rene i annan en personalite inik. En sourir senser ek en regar vivan. En zonm spesyal par tou mezir.

Zis apre sa mon ti konmans mazin sa kantite devlopman ki Sesel in eksperyanse anba gouvernans Msye Rene. Mon ti ennler eblouir. Lekol gratwit, lopital gratwit, en servis lapolis efikas, semen prop e efikas, klinik dan tou distrik, deplizanpli dimoun pe annan son prop lakour, menm anvoy pasyan aletranze etc. An bref Msye Rene in met konfyans dan Seselwa ki Sesel i solid e ki i kapab avans pli devan. E i’n met Sesel lo map. In donn Seselwa en keksoz telman enportan, en idantite valab ki plen avek fyerte.

Me kan ki nou pou dir li mersi? Kan ki nou pou oubliy politik me mazinen ki sa zonm in leve tou le bomaten pour travay pour tou Seselwa? Zis ler i mor ki nou pou dir i ti en bon dimoun? Ozordi silvouple realize ki nou’n ase akize me laprev i la devan nou ki sa zonm in donn tou. In fer tou. In plante e la nou pe rekolte. I pou toultan la, partou kot ou gete dan Sesel, gos - drwat ou pou toultan mazin li.

Ler ou dir dimoun al vizit Sesel zot emerveye - zanmen zot a dir ou non. Tousala se fri Msye Rene ek Seselwa ki ti krwar dan li. En zonm strik me okenn plan pa pou marse si ou pa strik. Msye Rene silvouple donn nou 100-an omwen. Sesel i en bizou akoz ou. Ou’n lalit e lala i’n aporte. Mersi. Mon pli gran plezir se pour en zour kapab asize koz ek ou enpe. Sa i enn mon bann rev.

Dimoun in akiz li en bann zafer. Me lekel ki parfe? Ou? Dan tou lafet dimoun ki ganny laz ki koup pli gro morso. Si defwa i’n koup pli gro bout i merite.

Msye Rene reste ek nou. Les nou war ou ariv 100-an.

DONN NOU SAN!

 

Derek B.

Canada

 

Disclaimer:

Bann pwennvi eksprimen dan sa let i lopinyon loter sa let e pa neseserman reflekte pwennvi zournal Seychelles NATION.

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *