‘Minister Lasante pa’n dir ferm lekol’


12-October-2017

“Nou pa’n dir paran tir zanfan dan lekol ouswa pour ‘management’ lekol ferm lekol. Zanfan pa a okenn risk. Akoz napa bann ansennyan ki’n vini konmans touse dan lekol, ki’n malad e ki’n annan kontak avek zot zanfan.”

Se Komisyonner Lasante Piblik, Dr Jude Gedeon, ki ti dir sa avek lapres ler i ti pe donn en ‘update’ lo bann mezir ki pe ganny ranforsi pour anpes lapest propaze Sesel e kot serten lekol ti fermen an rezilta sa.

I ti dir vi ki bokou ansennyan in ganny konseye reste kot zot kot zot anba sirveyans ek medikaman apre posibilite kontak avek sa dimoun enfekte ki ti al dan en rankont ansennyan, lekol in vwar li napa ase staf pour bann laklas, alor serten ‘management’ ti deside ferm lekol. E i ti donn legzanp International School Seychelles, lekol Anse Etoile ek Eksepsyonnel.

“Alor zot ti pe pran desizyon pour ferm lekol ‘from a management point of view’. Pa nou ki’n dir zot ferm lekol,” Dr Gedeon ti dir.

Lo kote sitiasyon maladi lapest, Dr Gedeon ti dir vi ki Madagaskar sitiasyon sa maladi i persiste kot plis ka in ganny anrezistre, Minister Lasante in pran mezir adisyonnel pour fer ki sa maladi pa propaze isi Sesel.

Sa pei in anrezistre 49 ka lanmor e dan son lavil Antananariv yer ti annan 4 lanmor e en trantenn ka. In dir ki pour lemoman lo ward en total 7 dimoun in ganny admit, en logmantasyon de dimoun konpare avek yer ki ti annan 5.

I ti dir bann dimoun ki’n admit yer in amelyore e menm si i ti annan en pti pe lafyev, X-ray i normal. Bann lezot ki pe osi pran antibiotik zot stab. Dr Gedeon ti dir apre ki zot in fer ‘contact tracing’ dapre zot ‘guideline,’ de ki zot detekte en ka zot fer sir ki zot pran mezir pour anpes posibilite propagasyon. Sa ‘contact tracing’ i enkli depi ler in voyaze, in arive, son fanmiy e bann dimoun ki’n an kontak avek.

Dr Gedeon i dir ki malerezman sa dimoun pa’n swiv konsiny e ki in al dan rankont kot ti annan en kantite dimoun. E tou dimoun ki ti dan sa rankont in resevwar antibiotik e ‘prophylaxis’ e anba sirveyans. Antou i annan en 300 dimoun ki’n ganny met lo antibiotik, i ti dir.

“Bann ki’n ganny bann sentonm e si nou war ki sa bann sentonm i kapab lye avek sa maladi, zot ganny met anba lobzervasyon pour plis tretman,” i ti dir. Fanmiy pros ki sa dimoun i reste avek, 12 zot, in ganny transfer dan lakademi militer Perseverans.

“Zot pa malad me lobzektif se pour sirvey zot akoz zot in pli an kontak avek sa dimoun,” Dr Gedeon ti dir.

Lo kote vwayaz, minister in ranforsi zot lapel avek dimoun pour pa vwayaz Madagaskar e bann ki ensiste pou ganny refer kot CDCU pour ganny konseye plis.

“Bann dimoun ki Madagaskar ki pou rantre Sesel prezan, pou al direkteman anba lobzervasyon. Zot pa pou kapab al ni dan lotel, ni dan lakour.

Dr Gedeon ti osi dir ki STB in fer sorti en advisory kot in demann bann pwen tranzit parey Moris, Larenyon ek Kenya pour pa met bann pasaze lo avyon ki pe tranzit Sesel e ki zot sanz zot larout e al en lot landrwa. Me si Seselwa i sorti Madagaskar zot bezwen rantre dan pei me zot pe al direkteman anba sirveyans.

“Sa bann metod se pour anpese ki dimoun i rantre isi ki’n deza ganny kontak avek Madagaskar,” Dr Gedeon in dir.

Zisteman Bord Touris Sesel (STB) ek Minister Tourizm, Laviasyon Sivil, Por ek Lamarin, in averti tou laliny aeryen ki pe vin Sesel, pour pa pran pasaze sorti Madagaskar.

“Tou pasaze ki swazir pou tranzit Sesel sorti Madagaskar, pou ganny opsyon debarke imedyatman ouswa ganny plase dan sant izolasyon pour sis zour,” sa de lorganizasyon in dir.

Sa bann lavertisman i aplik osi pour bato kargo ki’n pas Madagaskar, bann peser ki’n al laba. I’n fer en lapel pour bann peser ki al dan sa pei enformelman, an kasyet, pou osi vin devan e fer konnen.

“Lo kote ‘cruise ship’ ki’n pas par Madagaskar, nou pe ankouraz zot pour reste 7 zour lo lanmer avan rantre isi,” i ti dir.

Dr Gedeon ti osi enformen ki Ethiopian Airlines in osi kennsel son vol Madagaskar.

Dr Gedeon in ankor enn fwa lans lapel avek piblik pour pa panik e pa senm lapanik, me zis azir dapre bon lenformasyon ki ganny donnen. I ti dir napa bezwen pour met mask parey serten pe fer anvil akoz sa maladi i pa dan popilasyon.

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *