Prezidan Faure i vizit fasilite ek servis diferan lenstitisyon lagrikiltir


13-January-2018

Prezidan Danny Faure yer ti vizit e enspekte diferan fasilite ek servis dan sekter lagrikiltir ki bann diferan lazans i annan e pe ofer.

Sa ti kot Sant Resers Lagrikiltir ek Devlopman Anse Boileau ki enkli son Requisite Store; kot Livestock Services and Pigs Genetics Centre ek Soil & Plant Diagnostic Laboratory Grand Anse Mahé; kot headquarters Lazans Lagrikiltir Sesel dan batiman Creole Spirit, Lari Quincy; kot seksyon veteriner, Requisite Store ek Plant Protection Unit, Union Vale ensi ki Lazans Biosekirite Nasyonal dan Bel Air Complex lo Lari Revolution. Sa i dan kad son seri vizit ki i pe fer dan diferan departman, minister ek lazans.

Kot Sant Resers ek Devlopman Lagrikiltir Anse Boileau Prezidan ti vizit laferm bann plant agrikol ki resers pe ganny fer lo la. Prezidan ti osi fer en letour dan ansyen Farmers’ Training Centre ki pe al ganny demolir pour fer plas pour en nouvo batiman ki a ofer lespas pour biro ek lezot servis relye avek resers ek devlopman lagrikiltir.

Kot sa menm stasyon Prezidan ti osi enspekte Requisite Store sa stasyon ki ofer plizyer prodwi agrikol pour fermye ki plant lo nivo komersyal e osi bann dimoun ki fer ‘backyard gardening’ (sa bann dimoun ki plant dan zot zarden kot lakour).

Pa tro lwen avek stasyon resers, presizeman Grand Anse Mahé, Prezidan Faure ti vizit Livestock & Pigs Genetic Centre ek Soil & Diagnostic Laboratory, en laboratwar lagrikiltir ase sofistike ki fer resers lo bann plant ek later.

Son vizit ti kontinyen kot bann biro Agriculture Extension Services, Union Vale kot Requisite Store ek Plant Protection Section.

‘Headquarters’ Lazans Lagrikiltir Sesel dan batiman Creole Spirit, Lari ti lot landrwa ki prezidan ti vizite. E tou ti termin kot biro Lazans Biosekirite Nasyonal dan Bel Air Complex lo laveni Revolution.

Dan tou sa bann landrwa prezidan ti fer letour dan bann biro e enterakte avek staf ek bann zofisye ansarz.

Sete depite sef egzekitif Lazans Lagrikiltir Sesel, Madanm Linetta Estico ek direkter Crop & Livestok Services, Dr Nelson Charles, ki ti akonpanny Prezidan Faure lo bann vizit kot bann stasyon ek sant resers tandis ki Msye Marc Naiken, sef egzekitif Lazans Biosekirite Nasyonal, ti diriz delegasyon prezidansyel lo zot vizit kot sa lazans.

Kot stasyon resers Prezidan ti apresye striktir sa landrwa, son kantite staf ek diferan younit ki annan e osi obzerv leta lenfrastriktir ki Msye Charles in dir zot in ganny en pe fon pour sa nouvo batiman akote ki pou abrit seksyon crop research and development avek extension.

I ti azoute ki prezidan ti osi diskite ki mannyer i kapab ed zot pour anmenn nouvo teknolozi pour prodwi plis dan en pli pti lespas.

“Nou ti montre li nou bann servis ki nou pe ofer fermye. Nou sant resers Anse Boileau i sa landrwa kot tou bann teknolozi ki nou oule entrodwir avek fermye i ganny teste. Sa i a permet zot ogmant prodiksyon lo zot bann laferm,” Madanm Estico ti eksplike.

I ti azoute ki zeneralman diskisyon ti baze plizoumwen lo kote lenfrastriktir akoz sa bann ki sa stasyon i annan i tre vye date depi letan kolonyal.

“Finansman pou ganny mete pour nou kapab kre en pli bon lanvironnman travay pour nou siyantis ek travayer ki laba. Epi sa i a ede pour annan en ‘package’ pli atiran pour ankouraz dimoun pour vin travay kot nou sant resers,” Madanm Estico ti dir.

I ti osi mansyonn sistenm irigasyon ki annan laba ki a ed fermye pour ganny delo, e kot renovasyon lo sistenm antye dan distrik Anse Boileau fek fini fer e pe deservi apepre 200 fermye. En tel travay, i ti azoute, in osi ganny fer lo Praslin.

Konsernan sa Requisite Store, Madanm Estico ti dir i annan kapasite pour stok plis materyo pour bann fermye. Depi Oktob ziska la, in annan en logmantasyon dan dimoun apard fermye ki servi sa fasilite.

Konsernan Livestock Services & Pigs Genetics Centre, sa landrwa kot sa lazans i met tou son bann resours zenetik pour zannimo, spesyalman koson, Madanm Estico ti dir i enportan ki zot kot lazans zot annan sa bann ras koson ki zot kapab plitar distribye avek zot bann ‘breeding centres’ pour asire ki bann fermye pe ganny sa bon kalite zannimo.

“Osi pour fer sir ki nou bann kliyan i ganny sa bon lavyann ki annan sa kalite pour konsonmen,” i ti eksplike.

Madanm Estico ti azoute ki lazans ti enport 50 sa bann nouvo ras lannen pase e tou i laba dan sa sant zenetik.

I ti dir ki prezidan ti satisfe avek fason ki sa bann ‘breeding’ pe ganny fer me anmenmtan siport lazans avek finansman pour renovate sa sant. Sa i enkli en sistenm desarz ki zot in deza ganny en serten fon pour fer li; rearanz e moderniz bann park koson limenm ek nouvo lofis pour travayer.

Soil & Plant Diagnostic lab ti ouver 3-an pase e Madanm Estico in dekri li konman tre sofistike kot plizyer tes i kapab ganny fer.

“Nou kapab teste later, teste delo, pour fer sir ki sa bann landrwa kot nou fermye pe plante i ideal,” Madanm Estico ti dir.

I ti osi dir si par egzanp ou dan en landrwa pe plante, ou santi ou pa pe ganny sa bon rekolt ki neseser, ou kapab pran en esantiyon ou later e anmenn kot laboratwar pour teste. Apre zot a kapab konsey ou kwa ki ou pou azoute ladan pour ganny en pli bon rekolt.

Defi prensipal, Madanm Estico ti dir, i resours imen e lazans i annan plan rod nouvo travayer sa lannen. In apresye sa vizit kot i dir prezidan in rekonnet zot bann lakonplisman e osi defi. Me i ti tre apresye bann fon ki lazans in gannyen e osi en ogmantasyon 30% dan bidze ki a permet zot zwenn zot bann target.

 Prezidan Faure lo stasyon resers Anse Boileau akonpannyen par Madanm Estico ek Msye Charles

Prezidan i greet staf kot Requiste Store stasyon resers


 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *