Protestasyon Truck and Plant Hire Association


14-February-2018

‘Protestasyon pou kontinyen toultan keksoz pa ganny met an ekri’

 

Bann manm Truck and Plant Hire Association -- ki konpri bann kontrakter ki annan kanmiyon ek pick-up – yer ti kontinyen avek zot protestasyon ki zot ti konmanse Lendi.

Nou a rapel ki manm sa lasosiasyon ti aliny zot transpor toudilon laveni State House Lendi ziska kot baro State House pour blok larantre avek lespwar pour ganny sans zwenn avek Prezidan Danny Faure pour kapab diskit zot problenm ki zot pe fer fas avek.

Yer zot ti park zot transpor ankor dan lale State House osi byen ki dan Independence Avenue kot serten zot ti avek bann plakar.

Ver 9er edmi sa lasosiasyon ansanm avek lasosiasyon Seychelles Omni Bus Operators ek zot konsiltan ki zwenn dan en miting avek bann o zofisye gouvernman dan lasal konferans kot Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik.

Bann zofisye gouvernman ti zwenn zot pour vwar enpe zot konsern e pour vwar kote serten sa bann konsern ti kapab ganny adrese.

Diskisyon ti vize ver zot bann demann ki ti pour ganny lanplwa dan proze elev danm La Gogue ki pe ganny fer par en lakonpannyen sinwan ‘Singhydro’ ki baze Moris e ki’n ganny sa kontra avek Litilite Korporasyon Piblik (PUC), parmi lezot konsern.

Zot ti osi diskit lo en kontra ki zot annan avek Lazans Transpor lo Later (SLTA) konsernan anmenn koltar, pour etabli en tarif fiks parey pour bann drayver taksi kot en pri rezonnab i ganny fikse pour tonnaz ek kilomet ki zot fer transportasyon.

En lot demann ti an solidarite avek Seychelles Omnibus Association kot zot ti pe siport sa lasosiasyon dan son demars pour ganny en polisi travay kler e akseptab.

Dan miting lo kote gouvernman ti Minis pour Labita, Lenfrastriktir ek Transpor lo Later Charles Bastienne, Minis pour Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima, Didier Dogley, sekreter prensipal pour Finans Patrick Payet, sekreter prensipal pour transpor Patrick Andre, tyermenn bord PUC Eddie Belle ek son sef egzekitif Philip Morin.

Lo lot kote bann reprezantan ti tyermenn par enterim Truck and Hire Plant Association, Jeffery Delorie ek de son manm -- James Laporte ek Ivan Anacoura, tyermenn Seychelles Omni Bus Association Mervin Elizabeth ek konsiltan pour sa de lorganizasyon Giovana Neves. 

Minis Dogley ti dir ki gouvernman i toultan pour ki i annan en partisipasyon tou kalite biznes Seselwa dan tou bann gran proze ki ganny antreprann Sesel e ki sa  i dan polisi gouvernman. 

« Si ou vwar dan laplipar proze ki PUC ozordi pe fer parey sa laliny 33 KV ki pe ganny mete dan sid Mahé, laplipar bann louvraz pe ganny fer par bann kontrakter lokal tandis ki bann lakonpannyen enternasyonal zot anmenn bann ekspertiz ki malerezman nou napa isi Sesel,» i ti dir.

Minis Dogley ti fer resorti ki lakonpannyen Singhyro ti fer konnen tar lannen pase ki zot enterese pour travay avek bann kontrakter lokal me ki malerezman zot pa ankor zwenn pour diskit lo sa size. 

«E nou nou pou esey travay ansanm avek Singhydro e osi avek lasosiayon pour fer sir ki i annan partisipasyon Seselwa  dan kontriksyon sa danm,» i ti azoute.  

Minis ti dir ki gouvernman pou zwe rol fasilitater e se sa de parti konsernen ki pou bezwen diskit lo zot kondisyon travay ler moman apropriye i arive akoz gouvernman pa kapab enpoz kondisyon lo sa lakonpannyen.

Konsiltan Neves ti fer remarke ki sa miting ti rantab e kordyal kot serten bann lagreman tel ki en lagreman pour vizit sit danm La Gogue, fasilitasyon miting avek departman transpor pour diskit lo tarif e osi lagreman pour ki sa bann pick-up Singhydro ki lo sit La Gogue zot retourn dan por e lagreman pour en miting avek Seychelles Omni Bus Association lo zot polisi ki zot ti met devan gouvernman plis ki 10-an pase.

«Lide se travay ansanm pour sa sekter, pour lekonomi Sesel e fer sir ki letan bann proze in vin Sesel, Seselwa osi i benefisye, Seselwa osi i partisipe,» i ti dir.

Minis Bastienne ti donn zot lasirans ki gouvernman pour vwar fason e regle tou zot bann konsern.

Me lo son kote letan i ti pe koz avek lapres apre bann deklarasyon, Msye Delorie ti dir kareman ki li i pa satisfe ditou avek deroulman miting.

«Mon pa satisfe antyerman akoz napa nanryen ki’n ganny fer an ekri, tou keksoz in ganny diskite verbalman. Nou anvi vwar keksoz an ‘black and white’. Nou anvi vwar aksyon,» i ti dir.

I ti azoute ki si zot pa vwar serten aksyon deswit zot pou vin met zot transpor dan lavil ankor apartir ozordi.

Enn zot bann demann imedyat sete pour ki sa bann transpor Singhydro ki La Gogue i retourn dan por e ki zot ganny en dokiman an ekri pour dir ki sa bann transpor pou ganny re-eksporte. Sa set transpor, ki parmi i annan sis gro kanmiyon 26 ton ek en bowser, ti desann lo por lo apremidi yer me lefet ki okenn dokiman an ekri lo zot re-eksportasyon pa ti ankor ganny fer, ver 6er edmi yer swar Msye Delorie ti konfirmen ki zot pou kontinyen avek zot protestasyon ozordi ziska ki zot ganny en dokiman an ekri ki dir ki sa bann transpor pou kit pei.  

Me parkont dan miting avek Msye Andre kot son biro dan batiman Quadrant ki ti fer yer menm e dapre konsiltan Neves, en plan travay in ganny drafte kot pou annan ankor konsiltasyon avan ki en regilasyon i ava ganny met anfors lo size tarif an Mars ou Avril.

 

 

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *