Eleksyon parsyel Anse Boileau


14-February-2018

 

 

 

 

Preparasyon pe byen ale

 

Lalis voter pour eleksyon parsyel dan distrik Anse Boileau in pare e i annan lo lalis 3314 dimoun ki’n anrezistre e kapab vote dan sa eleksyon ki pou fer Sanmdi le 24 ek Dimans le 25 Fevriye.

Sef zofisye elektoral ki pe siperviz sa prosesis eleksyon parsyel Anse Boileau, Madanm Dora Ernesta, in dir yer dan en rankont avek lapres, reprezantan obzervater lokal ek sef egzekitif Komisyon Medya, ki tou preparasyon pe byen ale e pou’n pare pour sa eleksyon lot wikenn.

“Nou’n kapab organiz kote bann stasyon vote pou ete. Nou pou annan 3 stasyon ki pou an operasyon lo Mahé e enn lo Praslin Sanmdi. Mahé enn pou lo Ile Perseverance dan lasal manze lekol primer e sa i pour bann rezidan ki reste Ile Perseverance me ki’n anrezistre Anse Boileau e osi pour lezot dimoun Anse Boileau ki pou voyaze le 24 ek le 25 Fevriye osi byen ki bann dimoun ki pou travay dan bann servis esansyel Dimans.

Lot stasyon vote pou kot rezidans dimoun aze North East Point pour bann dimoun Anse Boileau ki dan rezidans dimoun aze osi byen ki pour bann ki lopital North East Point ki kapab vote.

En trwazyenm pou dan sant kominoter Baie Ste Anne, Praslin pour bann dimoun Anse Boileau ki pe travay Praslin ek La Digue.

“Apard sa stasyon vote ki pou kot rezidans dimoun aze ki pou ouver 8er ziska 9er, sa bann lezot stasyon pou ouver 8er ziska midi,” Madanm Ernesta in dir.

Dimans kot mazorite dimoun Anse Boileau pou al vote, stasyon laba pou dan lekol segonder e i pou ouver 7er bomaten e fermen 7er diswar.

Madanm Ernesta in dir ki dan sa enn eleksyon pou napa vote lo bann zil elwanye akoz sa enn de dimoun ki lo sa bann zil laranzman in fer pour zot desann e vin vot Mahé dan zot distrik dan sa 2 zour.

Madanm Ernesta in osi eksplike ki kot stasyon Anse Boileau vote pou deroul dan 3 laklas e sa pou dan lord alfabetik e tou bann lezot prosedir vote pou deroul parey i normalman leka.

Tou mezir neseser pe pran pour ki rezilta i anonse Anse Boileau menm apre ki bann vot in fini konte.

Zis pour sa zour eleksyon Anse Boileau pou annan 37 zofisye ki pou travay, 11 lo Praslin , 11 Ile Perseverance ek 5 North East Point.

An sa ki konsern bann PPBs, Madanm Ernesta i dir bann spots in konmans pase dan medya Lendi swar e bann PPB pour sak kandida pou konmans transmit lo radyo ek televizyon Sanmdi swar e dernyen pou le 23.

Konsernan enprim bann papye vote, manm Komisyon Elektoral ki responsab sa prosesis Msye Beatty Hoarau in eksplike ki parmi bann lenprimri ki’n donn en kotasyon, desizyon in pran pour enprim kot Print House akoz i lenprimri endepandan ki’n kapab ganny sa bann papye spesyal atan avek son fourniser aletranze pour delivre avek Komisyon Eleksyon tandis ki lezot in dir zot pa ti pou kapab fer sa dan sa kourt dele letan e i annan ki’n dir zot annan tro bokou louvraz.

Bann papye vote i ekspekte konmans enprimen boner semenn prosenn e tou bann mezir sekirite neseser pe pran pour ki sa prosesis i deroul dan latransparans e an sekirite e sa i enkli kot tou pou deroul dan prezans reprezantan bann parti politik, Komisyon Eleksyon, obzervater lokal (akoz pou napa okenn obzervater etranze), lapolis osi byen ki medya.

“Nou byen konsyan laspe sekirite konsernan sa prosesis e nou’n diskit aplen e tou dimoun ki pou obzerv sa prosesis pou bezwen ganny lotorizasyon ek akreditasyon Komisyon Eleksyon e ennfwa ki zot in antre anndan pour obzerv sa prosesis zot pou bezwen reste ziska sa prosesis i konplete,” Msye Hoarau ti eksplike. 

I ti reponn plizyer kestyon lo sa size mezir sekirite ki pe pran pour asire ki tou keksoz i deroul byen kot i konsern lenprimri sa bann papye vote.

In fer resorti detay bann kandida ki pou lo papye vote pou lo en pendrive ki pou dan posesyon en manm komisyon e sa dokiman pou enprim direk lo masin san ki okenn kopi i fer e tou bann ki pou la pou bezwen sertifye sa avan konmans enprimen.

I dir Komisyon pe anvizaze enprim 3600 papye vote e tou papye ki gate pandan ki pe enprimen pou ganny detri dan en shredder lanmenm e sertifye par tou bann temwen otorize.

Apre lenprimri bann papye vote pou ganny garde kot biro Komisyon Eleksyon ziska zour vote.

Msye Hoarau in osi dir ki tou sa prosesis pou ganny filmen par Komisyon Eleksyon osi byen ki Print House limenm.

Avek sa bann papye ki pe enprimen lokalman Msye Hoareau i dir ki sa in redwir kou sa prosesis konsiderableman e zot in ganny en bidze R925 mil me in fer resorti ki toudmenm i riske ariv en pti pe plis ki sa .

Antretan Komisyon Eleksyon pe demann tou dimoun pour pran zot responsabilite e montre zot matirite pour fer sir ki sa prosesis eleksyon Anse Boileau i deroul byen, dan lord, lape e dan kalm.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *