Lekol Lagrikiltir ek Ortikiltir pa’n benefisye anba lagreman avek en lakonpannyen Sinwan depi 2012


11-July-2018

En lagreman ki Minister Ledikasyon ti sinyen an 2012 avek en lakonpannyen Sinwan pour donn bann etidyan Lekol Lagrikiltir ek Ortikiltir sa lepok valer azoute dan zot progranm letid pa’n anmenn okenn benefis parey zot ti ekspekte anba sa 7 provizyon dan sa lagreman e toulede parti pa’n fer okenn zefor pour onor zot komitman parey sa lagreman ti demande.

Minis pour Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen Madanm Jeanne Simeon in dir sa yer dan Lasanble Nasyonal letan i ti pe reponn en kestyon Notis Prive demande par dirizan lopozisyon Msye Wavel Ramkalawan lo sa size.

Minis Simeon in osi dir ki son minister pa pou renouvle sa lagreman avek sa lakonpannyen ki’n ekspire depi Oktob lannen pase.

Kestyon orizinal Msye Ramkalawan ti lir konm swivan:

“Vi ki sa MoU ant Minister Ledikasyon ek Seychelles Agricultural New Technology Company LTD ki ti sinyen le 16 Oktob, 2012 pour en peryod 5-an e ki’n aprezan ekspire, eski Minis pour Ledikasyon i kapab dir nou:

- Kwa ki Lekol Lagrikiltir ek Ortikiltir in benefisye pandan sa 5-an?

- Eski bann kondisyon sa kontra in ganny respekte?

- Eski gouvernman pou repran sa later ki ti orizinalman pour sa lekol?

- Eski gouvernman i satisfe avek sa korperasyon, oubyen in plito en sitiasyon kot en lakonpannyen prive etranze i profit lo nou febles e abize?

Minis Simeon i dir ki Minister Ledikasyon ti ganny pouse pour siny en lagreman avek sa lakonpannyen akoz sa lepok teknolozi ki ti pe ganny servi ti nouvo e ti pou kapab donn bann etidyan sa lekol valer azoute dan progranm letid ki ti pe ofer.

I ti osi fer resorti ki sa fasilite ki gouvernman ti’n deza pas bay avek sa lakonpannyen ti lanmenm la pros avek sa lekol.

An sa ki konsern si kondisyon sa lagreman in ganny respekte, Minis Simeon ti dir : «Nou bezwen aksepte ki toulede parti pa’n fer ase zefor e toulede parti pa’n onor bann kondisyon ki ti’n stipile dan sa MoU. Dapre lenformasyon, rezon prensipal se ki ti annan en baryer kominikasyon pandan lenplimantasyon.»

Kot i konsern later kot Seychelles Agricultural NewTechnology Company LTD i trouve, Minis Simeon i dir sa ti anba responsabilite Sant Resers Lagrikiltir ki sitye Anse Boileau e non pa anba Lekol lagrikiltir sa lepok e se sa ki ti fer li pli fasil pour pas bay lo sa morso later avek sa lakonpannyen pour en peryod 30-an.

Dapre minister responsab lagrikiltir, gouvernman napa okenn rezon pour repran sa later akoz sa lakonpannyen pe pey son lokasyon aler dapre son lagreman.

Minis Simeon in ensiste ki Minister Ledikasyon ek Resours Imen pa’n benefisye parey zot ti ekspekte anba sa lagreman ki’n ekspire depi Oktob lannen pase.

Dan en vizit ki ti ganny fer konzwentman avek bann zofisye lagrikiltir ansanm avek manm bord sa lenstitisyon Vandredi le 6 Zilyet, Minis Simeon i dir delegasyon in konstate ki sa lakonpannyen napa ase teknolozi modern e sibstansyel pour ofer laprantisaz dan lagrikiltir ozordi.

Minis Simeon in osi eksplike ki prenan kont bann nouvo devlopman dan teknolozi lagrikiltir lokalman e anliny avek vizyon nouvo sant profesyonnel anba direksyon bord Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture (SIAH), Minister Ledikasyon ek Resours Imen pa santi okenn nesesite pour renouvle sa lagreman.

Dan en kestyon siplemanter Msye Ramkalawan ti demann Minis Simeon si letan zot ti pe prepar sa lagreman e anmenmtan letan gouvernman ti deside pran sa morso later ki orizinalman ti form parti lekol lagrikiltir, si parmi bann kondisyon sete lefe ki etidyan ti pou benefisye ti form parti kondisyon pour donn sa bay e si sa pa i montre ki sa lakonpannyen pe zis abize e si pa i rezon pour gouvernman repran sa later?

I ti osi demande akoz ki sa lekol pa’n kapab onor son komitman dapre sa lagreman parey etabli bezwen an term formasyon pour bann etidyan, asiste avek sipervizyon ek evalyasyon etidyan, fourni etidyan avek staf bann lenz apropriye ler zot ti pe swiv formasyon, partaz lenformasyon e fer bann rapor apropriye? E akoz parey dapre sa lagreman sa lakonpannyen li osi pa’n onor son bann lobligasyon parey ouver son laport pour bann etidyan ek ansennyan pour asiste zot dan zot progranm letid, pour donn zot serten formasyon, partaz lenformasyon e ed sa lekol gannyen e met anplas 2 fasilite shade houses pour bann etidyan fer zot bann letid lagrikiltir anba la.

Msye Ramkalawan i dir ki i kler ki sa lakonpannyen pa’n akonpli nanryen me plito in benefisye omaksimonm tandis ki sa lekol li i pa’n benefisye dan okenn fason.

Minis Simeon in fer kler ki Minister Lagrikiltir ti siny bay avek sa lakonpannyen an 2010 tandis ki lagreman avek Minister Ledikasyon ti sinyen an 2012 ki montre klerman ki sa bay pa ti en kondisyon pour annan sa lagreman me Minister Ledikasyon li i ti vwar lavantaz sa fasilite ki ti la pros avek sa lenstitisyon e i ti antre pour permet bann etidyan benefisye a sa moman.

Minis Simeon i dir sa vizit ki zot in fer resaman lo teren in permet zot vwar pour zot menm ki i annan teknolozi pli modern ki Minister Lagrikiltir pe etabli kot son sant resers Grand Anse Mahé e alors avek gidans bord sa lenstitisyon, zot in deside ki napa nesesite pour renouvle lagreman avek sa lakonpannyen.

«Orizinalman ti annan komitman lo toulede kote me apre zot pa’n onor zot komitman e baryer dan kominikasyon in zwe en gran rol dan anpes lenplimantasyon sa lagreman,» Minis Simeon ti ensiste.

Touzour an sa ki konsern sa later, Msye Ramkalawan ti demande ki rezon ki gouvernman ti deside donn sa lakonpannyen sa bout later ki ti pe ganny servi par sa lekol e si ti annan okenn keksoz ki sa lakonpannyen ti pou donn sa lekol ouswa zis sa lakonpannyen ti pe anbet nou pour ganny sa later e apre i pa’n fer nanryen pour ed sa lekol?

Minis Simeon ti ankor fer resorti ki sa bay ti napa nanryen pour fer avek sa lagreman e rezon prensipal ti ki sa lakonpannyen ti pou permet bann etidyan fer leksperyans avek nouvo teknolozi dan lagrikiltir e sa later pa ti pou Minister Ledikasyon me pour Minister Lagrikiltir e sa lepok sa lenstitisyon ti anba Minister Lagrikiltir avan retourn ankor anba ledikasyon konman en sant profesyonnel.

Msye Ramkalawan ti dir ki pour li i kler ki nou’n ganny anbete par sa lakonpannyen Sinwan.

Plizyer lezot manm ti osi eksprim zot lopinyon lo sa lagreman.

 

 

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *