Lider LDS i demannsiporter pour siportparti dan eleksyonprezidansyel an 2020


09-August-2018

 

 

Lider Linyon Demokratik Seselwa (LDS) Roger Mancienne in eksprim son satisfaksyon avek travay ki bann manm sa partipe fer dan Lasanble Nasyonal.
Pandan son ladres dan dezyenm konvansyon LDS ki ti fer Dimansle 5 Out kot Sant Konferans Enternasyonal, Msye Mancienne ti dirkii fyer sa bann sanzman ki LDS in anmennen pandan sa de-z-an depikizot in ranportel eksyon parlmanter.

«Nou’n redefinir Lasanble Nasyonal konman en lenstitisyon ki annan en lavwa for e ki zwe en rol enportan dan gouvernans nou pei. Ozordi, Lasanble Nasyonal napa po fler. Lasanble Nasyonal i pran son rolserye,» i ti dir.

I ti osi azoute ki LDS in zwe en rol mazer dan lapwentman nouvo Komisyon Elektoral e ki sa pe anmenn pei anver en vre demokrasi.
«Resaman,nou’n antann lapwentman en nouvo Komisyon Elektoral ki enn bann dernyen mezir pourki nou asire leksyon ki lib e zis e kitou Seselwa i ava annan konfyans ladan. Parey nou ti dir, nou pou fer li e nou’n fer li».

Msye Mancienne ti azoute ki tou lider e manm LDS i reste angaze pour travay pour lepep Seselwa e pour met Sesel dan en nouvo direksyon.
I ti remersye tou siporter e ankourazzot pour kontinyen siport sa parti dan eleksyon prezidansyel an 2020.

«Nou pou ganny sa pei ki nou’n travay pour batir. En lavenir briyan pa pou ariv li tousel. Nou bezwen anvi vwar sa ki bon pour nou pei, nou bezwen krwar ladan e travay for pour fer li arive. Nou pou ganny sa peiki nou merite,» i ti dir.

Madanm Alexia Amesbury, responsab parti Seychelles Party for Social Justice and Democracy (SPSJD) ki form parti LDS, ti li osidirdetrwa mo. I ti dirki en revolisyon pe arive Sesel.

«Pour vwar politik i dan lanmen siporter. LDS in anmenn en revolisyon dan Lasanble. Nou pedemokratiz Sesel. Donn nou en prezidan ki son manda i konmans dan bwat vote,» i ti eksklanmen.

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *