Legliz Katolik i kondann bann profanasyon kot bann legliz


14-September-2018

Levek Legliz Katolik, Monsennyer Denis Wiehe, in kondann bann atrosite kot tou dernyenman serten dimoun in ekrir tou sort keksoz lo miray legliz Anse Boileau e depoz koksis ek lezo dimoun mor dan lakour legliz Takamaka ek Cascade.

Dan en kominike sorti kot son biro dan Dyosez Port Victoria, Monsennyer Wiehe in dir i konpran endinyasyon bann krwayan, espesyalman bann Katolik, akoz pour nou in annan en doub profanasyon kot latonm in ganny ouver e lezo bann ki’n mor dan nou fanmiy in ganny detere. Pli grav ankor, sa bann lezo dimoun mor in ganny mete dan nou landrwa sakre e in ganny servi pour senm laterer dan nou popilasyon pour realizasyon en azanda personnel.

«Sa i en skandal pour tou bann denominasyon relizyez.  Nou legliz i bann landrwa sakre, ki ganny servi pour ador Bondye e zot in ganny desakralize,” in dir.

Monsennyer Wiehe in osi lans en lapel avek bann lotorite e avek sitwayen nou pei.

«Silvouple respekte nou laliberte konman krwayan e pa abiz sa ki sakre pour nou. Mesaz ek travay legliz i en mesaz lape, linite ek rekonsilyasyon. I pa en mwayen pour senm laper ek konfizyon dan leker dimoun. Mon envit tou krwayan, espesyalman tou pratikan, pour priy pour dimoun ki’n komet sa bann aksyon, afen ki zot rekonnet ditor ki zot in fer popilasyon an antye, e ki zot sanz zot konportman,» Monsennyer Wiehe in dir.

 

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *