Minis Lasante i koz lo sitiasyon lapest dan pei apre konfirmasyon en premye ka


12-October-2017

Dan son repons ki i ti donn lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Wavel Ramkalawan, lo sitiasyon lapest dan pei apre en ka in ganny konfirmen, Minis pour Lasante Jean-Paul Adam in dir wi i annan en ka e non pa trwa parey serten zournal ti’n anonse.

I ti dir lezot manm fanmiy ek zanmi pros sa dimoun enfekte ki anba sirveyans ek izolasyon lo D’Offay Ward Lopital Sesel, in montre serten sentonm, zot pe pran antibiotik me zot pa’n ganny konfirmen annan sa maladi.

Me minis ti sizere ki sa sitiasyon i devret ganny adrese avek solidarite e ki nou tou nou pran nou responsabilite pour nou travay ansanm pour adres li.

“I enportan ki nou reste vreman fokalize lo bon lenformasyon. I enportan ki nou travay avek disiplin akoz nou en pti pei e bann fo lenformasyon i kapab fer en kantite ditor,” i ti dir. I ti pe refer a serten lenformasyon ki pe ganny partaze lo rezo sosyal ki in dekrir konman pa korek e ki bann dirizan swa dan legzekitif ouswa parlmanter i fer li zot devwar pour asire ki tou dimoun i donn lenformasyon ki kredib avek popilasyon e ki nou konsantre lo bann mezir ki ganny propoze par bann eksper sa sekter.

I ti dir i tre enportan ki nou swiv bann profesyonnel lasante e ekout bann mesaz ek rekonmandasyon ki zot pe gannyen anterm lafason ki dimoun i azir.

“An rezilta fo lenformasyon ki’n ganny propaze, sa in fer travay bann lotorite lasante pli difisil,” minis ti dir. I ti menm nonm en zournal ki ti pibliye ki i annan trwa ka kan i annan zis enn. I ti osi eksprim son swe ki sa zournal i koriz sa.

Lo ka sa delegasyon ki ti al Madagaskar ki serten in dir sa ka lapes isi ti lye avek zot, Minis Adam i dir ki sa in kre konfizyon kot in annan dimoun ki’n vin devan me ki pa ti devret vini. I ti dir sa bann dimoun i sen e sof e ki zot lenstans risk in fini pase.

“Sa trwa dimoun ki ti lopital akoz zot ti santi zot malad, in teste negativ pour lapest; tou manm sa delegasyon ek bann dimoun ki ti akonpanny zot i byen e andeor sa peryod kot lenfeksyon i kapab annan,” i ti eksplike.

Lo bann mezir ki’n ganny pran, minis ti dir zot in kennsel sa vol Air Seychelles ant Sesel ek Madagaskar me fer resorti ki Sesel i le sel pei dan larezyon ki’n kennsel son vol.

“Nou’n fer li akoz nou pe met priorite lo proteksyon nou bann zabitan,” i ti dir. Bann dimoun ki ti a risk ti ganny met an izolasyon e sa in permet son minister teste lefikasite son protokol pour okenn risk fitir. Sirveyans pe ganny fer lo erport kot tanperatir ban pasaze ki’n arive i ganny pran; en formiler ki pe ganny ranpli laba e tou bann dimoun ki’n al Madagaskar pandan sa dernyen set zour pe ganny swiv par zofisye lasante piblik.

Konsernan sa ka ki’n ganny konfirmen, Minis Adam ti dir ki sa zonm ki ti’n retournen sorti Madagaskar le 6 Oktob lo dernyen vol Air Seychelles, ti vin kot sant lasante Anse Boileau Lendi letan i pa ti santi li byen. Minis in dekri son mouvman pa anliny avek bann konsiny ki ti’n ganny met anplas kot i ti’n ganny dir pour zis ‘call’ lotorite lasante pour fer le neseser si an ka i santi li pa byen.

Ler i ti ganny met an izolasyon, tes ti pozitif e, minis ti dir, zot ti anvoy rezilta kot laboratwar Louis Pasteur pour ganny konfirmasyon, e sa ti ganny konfirmen. Swivan sa, bann mezir neseser ti ganny pran ki konpri swiv tou bann kontak ki sa zonm in annan depi ki in konmans malad e tou kontak depi ler in retourn Sesel. Son partner ek son zanmi pros in osi ganny idantifye, enn son zanfan ek zanfan son partner e osi en zanfan son zanmi ki’n annan kontak pros. Zot an izolasyon lopital pour fer tes akoz zot ti pe ganny lafyev e serten lezot sentonm. Ziska prezan zot pa ankor ganny konfirmen ki zot annan sa maladi me pe servi antibiotik neseser.

Minis ti dir ki sa dimoun ki’n ganny detekte ek sa maladi pa’n swiv bann protokol lasante piblik e in al dan serten landrwa ki prezan fer li pli difisil pour zot fer zot travay.

“Minister in nobou swiv bann kontak ki 258 dimoun antou e sa i enkli sa bann pasaze ki ti lo vol Air Seychelles Vandredi sorti Madagaskar; manm lekipaz lo sa avyon; bann fanmiy pros dan menm lakaz e dan antouraz sa zonm e ki anba sirveyans aktiv kot sant tanporer kot lakademi militer; kontak kot en parti Vandredi swar kot Chilli Bar apepre 170 dimoun ek bann staf ki ti travay dan sa landrwa e 18 staf ek pasyan kot klinik Anse Boileau.

“Nou pe swiv sa bann dimoun de tre pre e si zot devlop okenn sentonm zot pou ganny met an izolasyon pour tretman adisyonnel,” minis ti dir. De lezot dimoun ki annan serten sentonm pe osi gann garde dan izolasyon anka. Tou dimoun lo lalis kontak pe resevwar antibiotik ek prophylaxis.

Me minis ti fer resorti ki sa premye laliny kontak ki pli a risk e non pa lezot ki ti dan menm landrwa.

Sa bann dimoun an izolasyon i lo D’Offay Ward me si i annan okenn lezot ka, minister in fer provizyon lo sa ward pour sa bann tel dimoun. Hermitte Ward in osi ganny met konman en ward izolasyon pour bann tel ka.

Tou pasaze ki vini sorti Madagaskar pou bezwen al an izolasyon pou 6 zour kot lakademi Perseverans. Sa i aplik pour tou bann bato ek pasaze ki antre dan sa pei. Minister in osi konsey lazans vwayaz pour dekouraz dimoun al Madagaskar. Lotorite lapes in osi ganny demande pour aviz bann peser ki al dan sa pei dan en fason enformel pour aret sa pratik e okenn zot ki’n al laba i ganny demande pour vin devan pour ganny tyeke.

I ti eklersi ki sa ka lapest isi Sesel i apel poulmonik e non pa boubonik. E pour byen konpran zesyon sa risk, minis ti dir, i enportan ki nou konpran son fason transmisyon.

 

 

 

Print